Новини от БФБЛ и партньори

Хартата на многообразието в България с първата си Лаборатория за приобщаваща комуникация

12 декември 2023
Хартата на многообразието в България с първата си Лаборатория за приобщаваща комуникация

Събитието е следваща стъпка от програмата NICE – регионална инициатива на Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Литва и Румъния за създаване на нови и иновативни подходи към управлението на многообразието, равнопоставеността и приобщаването в работна среда чрез въвеждане на неутрални и приобщаващи комуникационни техники

Хартата на многообразието в България проведе на 11 декември първата си лаборатория за „Неутрална и приобщаваща комуникация на работното място“ с представители на бизнеса и на гражданския сектор – членове на Хартата и съмишленици, както и екипите на съучредителите от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Благодарим за активното участие на изявени експерти в областта на управление на многообразието, равнопоставеността и приобщаването (Diversity, Equity and Inclusion/ DEI), човешките ресурси и комуникациите от частния сектор и представители на неправителствени организации с богат опит в работата с различни уязвими групи.

Благодарим и на VIVACOM – една от компаниите, подписали българската Харта, които предоставиха про боно своя зала за събитието.

Лабораторията е част от програмата NICE (от англ. Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments или „Неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда“), която ще разработи и предложи комуникационни техники, приложими на работното място. Основната цел на събитието беше задълбочено обсъждане и тестване на практически обучителни материали по приобщаваща комуникация в работна среда и споделяне на познания, опит и добри практики. Резултатите от дискусията ще допринесат за разработването на модули с упражнения и насоки, адаптирани към реални ситуации на работното място.

Събитието откриха Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, и Николай Андреев, главен изпълнителен директор на VIVACOM. Модератор на дискусията отново беше Камелия Славейкова, председател на Борда на директорите на Shell България, член на УС на БФБЛ и един от двигателите на българската Харта.

В първата, презентационна част Мария Стоянова, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), представи програмата NICE, която обединява усилията на Хартите на многообразието в България, Кипър, Гърция, Литва и Румъния за създаването на нови и иновативни програми за обучение и изграждане на капацитет в областта на приобщаващата комуникация. Проектът е съфинансиран от програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейския съюз.

Тя презентира и двата доклада, на които е автор – „Приобщаваща комуникация на работното място: България 2023 г.“, който прави преглед на средата в нашата страна, и„От думи към действия: Насърчаване на приобщаваща комуникация на работното място“, който сравнява ситуацията в петте държави, включени в проекта.

В резултат на предходните две панелни дискусии – една на национално и една на международно ниво, проведени наскоро, екипът в България вече разполага с основни параметри за обучителните материали, които ще бъдат изготвени, като таргет групи, теми, формат, индикатори за напредъка по отношение на приобщаващата комуникация. 

Вижте презентацията на Мария Стоянова тук.

В първата част на срещата се включиха и представители на компании и организации, които работят пряко на терен и от години с непредставени групи. Те предоставиха ценни съвети, примери и насоки на базата на своя опит и експертиза. Станимира Георгиева, ESG мениджър на Интерланг и Шоколадова къща „Станимира“, разказа практически опит при наемането на хора с различни способности и защо препоръчва и на други компании да предприемат такива действия. Евгени Митев, изпълнителен директор на фондация „Синергиа“, подчерта спецификите при общуването с хора, лишени от зрение, и предимствата за екипите, в които те са включени. Мариана Петрова, управител на Обучително и креативно студио „АРТИЕД“, представи работата си с възрастни с интелектуални затруднения и се спря на предизвикателствата за хората от поколението 55+, когато търсят кариерна промяна. Десислава Петкова, ръководител проекти в Каритас София, запозна гостите с услугите, които организацията предоставя на различни маргинализирани групи, включително бежанци и търсещи закрила, и посочи добри примери на социална интеграция.

Във втората, дискусионна част на Лабораторията участниците формираха работни групи, за да обсъдят конкретни казуси по четири теми – баланс между половете, баланс между поколенията, интегриране на хора с различни способности и на хора от различни етноси, като споделиха своите познания, опит, предизвикателства и добри практики. Изводите и препоръките им ще допринесат за разработването на практически материали за обучение по приобщаваща комуникация в петте страни по проекта. Те ще бъдат пилотирани на следващ етап сред желаещите компании и организации, подписали българската Харта на многообразието, а след това и предоставени про боно на всички нейни членове.

В края на събитието участниците от VIVACOM, Shell, HPE, Интерланг, Commerzbank Digital Centre, Schwarz IT Bulgaria, Социално кафене „Маттер“, Фондация „Синергиа“, Каритас София, Български дарителски форум получиха сертификати за принос към програмата NICE.

Хартата организира и втора лаборатория за приобщаваща комуникация на 12 януари 2024 г. Очаквайте подробности съвсем скоро!

Хартата на многообразието в България е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИДи Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на управлението на многообразието на работното мястоХартата промотира разнообразните екипи и приобщаващите работни места чрез инициативи като Годишна награда „Многообразие на работното място“, споделяне на добри практики в областта на многообразието, срещи и дискусии на членовете и др. Хартата на многообразието в България е част от европейска платформа, която обединява Хартите в 26 страни-членки на ЕС, а членовете й се възползват от обмена на ресурси и знания в мрежата.