Контакти

АДРЕС

ул. Цар Шишман No 7, ет.1

София 1000

тел.: 02 986 5202

факс: 02 986 5625

имейл: office@bblf.bg

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Георги Руйчев - 0889 003 099

Габриела Маринова - 0885 962 294

Ани Иванова - 0888 125 504

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:

Български форум на бизнес лидерите

София 1000, ул. „Цар Шишман” 7

М.О.Л. Левон Хампарцумян

БУЛСТАТ: 121886110

БАНКОВА СМЕТКА

Банка: Юробанк И Еф Джи България

SWIFT BIC: BPBIBGSF

IBAN BGL: BG73BPBI79421079084002