Годишни награди за отговорен бизнес

Създадени през 2003 г., Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социалноотговорното поведение на бизнеса в България. Те са признание за усилията на тези компании, които развиват успешно проекти в областта на корпоративната социална отговорност и същевременно се стремят да насърчат останалите бизнес представители да развиват активна социална политика. Годишните награди на БФБЛ са национални и за тях могат да бъдат номинирани компании от цялата страна, независимо от техните големина и сфера на дейност и дали са членове на Форума или не.

Награди се връчват в следните седем категории:

  • Инвеститор в обществото – отличава компанията с най-сериозни бизнес практики, насочени към дългосрочно социално развитие и просперитет на общността, в която функционира, или на цялото общество.
  • Инвеститор в околната среда – отличава компанията с най-активна дейност за опазване на околната среда, създаване и използване на екологично чисти продукти или технологии.
  • Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд – поощрява успеха на компании, които се стремят към устойчиво развитие чрез непрекъснат професионален растеж на своите служители и реализират практически стъпки за подобряване условията на труд.
  • Инвеститор в знанието – отличава компаниите, които работят усилено за повишаване качеството на образованието, подобряване квалификацията на младите хора в България и подпомагане на научната и изследователската дейност.
  • Награда за маркетинг, свързан с кауза – отличават се компании, които, рекламирайки своя продукт или услуга, в същото време декларират подкрепата си за определена социална кауза. Tя може да е материална (част от цената на продукта или услугата се отделя в полза на каузата), може и да е само под формата на добро послание, насочено към клиентите. Така потребителите не само се присъединяват към социалноотговорното поведение на компанията, но и научават повече за нуждите на обществото.
  • Най-добра социална политика на малко или средно предприятие.
  • Многообразие на работното място отличава компанията с най- добри практики на равенство и приобщаване в работната среда. Категорията е въведена през 2021 г. от Хартата на многообразието в България – съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите и Центъра за изследване на демокрацията за насърчаване на разнообразни екипи и социално включване на работното място.

Специалната награда ENGAGE се връчва на един от всички номинирани проекти във всички категории. Носителят се определя от Международния форум на бизнес лидерите със съдействието на Британското посолство в София, като основният критерий е степента на ангажираност и участие на служителите на една компания при реализирането на инициативата или за цялостен принос на служителите към общественополезни каузи.

Архив »

Годишни награди за отговорен бизнес

Още БФБЛ инициативи

Други инициативи

Други инициативи

БФБЛ ежегодно организира редица други събития, които целят да поставят важни за...»