Други инициативи

БФБЛ ежегодно организира редица други събития, които целят да поставят важни за бизнеса и обществото теми. Форумът с удоволствие участва в съвместни инициативи с партньори от различни сектори и е готов да подкрепи всяка добра идея, която е в подкрепа на социалноотговорното бизнес поведение.

Архив »

Други инициативи

Още БФБЛ инициативи