Стандарт за бизнес етика

Основната цел на Стандарта за бизнес етика е да насърчи прилагането на етични бизнес практики и изграждането на честни и доверени бизнес отношения. Той задава ключовите критерии за разграничаване на «добро» и «лошо» в бизнеса и основните принципи за пазарно поведение, които следва да бъдат възприети от всички компании, опериращи в България.

През октомври 2002 г. Стандартът за бизнес етика е представен официално от г-н Максим Бехар, тогава председател на БФБЛ, на Британско-български бизнес форум, състоял се в Лондон. На Форума присъстват г-н Симеон Сакскобургготски и г-жа Сюзън Симпсън, директор за Европа на Международния форум на бизнес лидерите, които получават копие от Стандарта. В края на месеца, на 31 октомври 2002 г. в хотел „Шератон”, София, Български форум на бизнес лидерите представя Стандарта и пред родния бизнес, като 77 компании, членове на БФБЛ, са сред първите, отличени с него. Понастоящем, повече от 1500 компании в България са приели Стандарта за бизнес етика и го използват като основен подход за корпоративно поведение.

С приемането на Стандарта за бизнес етика компаниите декларират готовността си да спазват основните принципи за пазарно поведение, да бъдат коректни бизнес партньори и работодатели и отговорни корпоративни граждани. Всяка компания, която споделя принципите на бизнес етиката, може да подпише Стандарта. Няма изисквания за големина, оборот или брой служители. Единственото изискване e убедеността, че в България може да се прави етичен бизнес.

Стандартът за бизнес етика съдържа 10 основни принципа за корпоративно и търговско поведение, базирано на моралните ценности. Той представлява декларация за ангажираност, под която фирмите се подписват с ясното съзнание, че ще съблюдават тези принципи и ще ги прилагат в ежедневното си поведение.

Стандартът за бизнес етика се присъжда на компаниите, които се ангажират да спазват основните принципи на бизнес етиката, като:

  1. Изграждат бизнес отношения, основаващи се на морални ценности.
  2. Стремят се да създават репутация на почтен, компетентен и професионален партньор.
  3. Провеждат прозрачна и открита политика в дейностите на компанията.
  4. Защитават и насърчават конкуренцията.
  5. Изграждат доверие между мениджмънта и акционерите.
  6. Спазват Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд.
  7. Съблюдават законите, регулиращи извършваната дейност.
  8. Борят се срещу всички форми на корупция.
  9. Участват в разрешаването на проблемите на региона, в който се осъществява основната дейност.
  10. Допринасят за развитието на пазарната икономика като необходимо условие за просперитета на нацията.

Архив »

Стандарт за бизнес етика

Още БФБЛ инициативи

Други инициативи

Други инициативи

БФБЛ ежегодно организира редица други събития, които целят да поставят важни за...»