Предимства

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) е уникална лидерска група, в която членуват компании от различни националности и индустрии, обединени от идеята на корпоративната социална отговорност. Тя се стреми към трайно развитие на бизнеса и на отворени, прозрачни бизнес практики, базирани на етика и уважение към служителите, обществото и околната среда. Форумът е част от глобалната мрежа на Международния форум на бизнес лидерите.

Членството в БФБЛ осигурява:

  • Възможност да принадлежите към най-престижната КСО организация, основана на добрите ценности и осигуряваща подкрепа за етичния бизнес.
  • Възможност за контакти с бизнес лидерите на водещите български и международни компании, споделящи визия и устрем към успех.
  • Възможност за срещи с ключови фигури от местната власт и чуждестранни дипломатически мисии, както и участие в лобирането за осигуряване на по-добри условия за бизнеса.
  • Възможност за осъществяване на съвместна дейност - в синхрон може да се постигне повече, отколкото самостоятелно.
  • Възможност да се възползвате от експертна помощ в разработването на устойчиви стратегии и да почерпите ноу-хау от най-големите корпорации в света
  • Възможност за популяризиране на Вашия бизнес и политика за корпоративна социална отговорност.

Членовете на организацията са представлявани от мениджърите на компаниите и от упълномощените от тях лица, които имат право да участват в Общото събрание и да бъдат избирани за членове на Управителния съвет.