Прием на нови членове

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) е уникална лидерска група, в която членуват компании от различни националности и индустрии, обединени от идеята на корпоративната социална отговорност. Тя се стреми към трайно развитие на бизнеса и на отворени, прозрачни бизнес практики, базирани на етика и уважение към служителите, обществото и околната среда. Форумът е част от глобалната мрежа на Международния форум на бизнес лидерите.

Членството в БФБЛ осигурява:

 • Възможност да принадлежите към най-престижната КСО организация, основана на добрите ценности и осигуряваща подкрепа за етичния бизнес.
 • Възможност за контакти с бизнес лидерите на водещите български и международни компании, споделящи визия и устрем към успех.
 • Възможност за срещи с ключови фигури от местната власт и чуждестранни дипломатически мисии, както и участие в лобирането за осигуряване на по-добри условия за бизнеса.
 • Възможност за осъществяване на съвместна дейност - в синхрон може да се постигне повече, отколкото самостоятелно.
 • Възможност да се възползвате от експертна помощ в разработването на устойчиви стратегии и да почерпите ноу-хау от най-големите корпорации в света
 • Възможност за популяризиране на Вашия бизнес и политика за корпоративна социална отговорност.

Членовете на организацията са представлявани от мениджърите на компаниите и от упълномощените от тях лица, които имат право да участват в Общото събрание и да бъдат избирани за членове на Управителния съвет.

Членството в БФБЛ е свободно за всички български и международни компании и неправителствени организации, които подкрепят и прилагат социалноотговорните бизнес практики и принципите на бизнес етиката.

Кандидатстване за членство

Всяка компания, която желае да кандидатства за членство в БФБЛ, трябва да предостави на Управителния съвет следните документи:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване
 • Две препоръки от членове на БФБЛ
 • Кратко представяне (на английски и български език) и лого на компанията/организацията

Директорите на компаниите кандидати са поканени да се срещнат с Управителния съвет на БФБЛ.

Ако Управителният съвет на БФБЛ приеме молбата Ви за членство, ще бъдете поканени да подпишете и приемете Стандарта за бизнес етика на БФБЛ, задължаващ съблюдаването и насърчаването на правилата за етично бизнес поведение.

Членски внос

Членският внос в БФБЛ се плаща ежегодно според месеца на приемането на компанията.

 • Членство на компания за 12-месечен период - 700 евро.
 • Членство на неправителствена организация за 12-месечен период - 350 евро.
 • Индивидуално членство за 12-месечен период - 350 евро.
 • Членовете дължат и еднократна такса за присъединяване - 100 евро.