Прием на нови членове

Членството в БФБЛ е свободно за всички български и международни компании и неправителствени организации, които подкрепят и прилагат социалноотговорните бизнес практики и принципите на бизнес етиката.

Всяка компания, която желае да кандидатства за членство в БФБЛ, трябва да предостави на Управителния съвет следните документи:

  • Попълнен формуляр за кандидатстване
  • Две препоръки от членове на БФБЛ
  • Кратко представяне (на английски и български език) и лого на компанията/организацията

Директорите на компаниите кандидати са поканени да се срещнат с Управителния съвет на БФБЛ.

Ако Управителният съвет на БФБЛ приеме молбата Ви за членство, ще бъдете поканени да подпишете и приемете Стандарта за бизнес етика на БФБЛ, задължаващ съблюдаването и насърчаването на правилата за етично бизнес поведение.

Критерии за индивидуално членство

Физически лица, които са професионални съветници или консултанти, пенсионирани или самонаети лица, академични дейци, учени, журналисти, публични личности или политици могат да кандидатстват за индивидуално членство. Физически лица, които работят за корпоративен работодател, не могат да бъдат индивидуални членове.

Членски внос

Членският внос в БФБЛ се плаща ежегодно според месеца на приемането на компанията.

  • Членство на компания за 12-месечен период е 700 евро.
  • Членство на неправителствена организация за 12-месечен период е 350 евро.
  • Индивидуално членство за 12-месечен период е 350 евро.
  • Членовете дължат и еднократна такса за присъединяване от 100 евро.