Новини от БФБЛ и партньори

20 години БФБЛ

26 октомври 2018
20 години БФБЛ

Най-престижната КСО организация отбелязва своята 20-годишнина под мотото „Променяме България“

Мотото „Променяме България“, с което Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) отбелязва своя 20-годишен юбилей тази година, обобщава мисията на организацията да работи за трайна и положителна трансформация на икономическата и обществена среда у нас. И докато организацията продължава да дава своя принос за превръщането на страната ни в още по-добро място за инвестиции, работа и живот чрез въвеждане на етични бизнес стандарти и насърчаване на отговорни и устойчиви корпоративни практики, нейната философия привлича все повече съмишленици, а както знаем, колективните усилия са най-добрият гарант за дългосрочно развитие.

„В продължение на две десетилетия БФБЛ се стреми да поощрява и популяризира високите стандарти на бизнес етиката и корпоративната социална отговорност у нас. Щастливи сме, че нашата мисия се споделя от все повече компании и организации, които се отнасят отговорно към своите служители, обществото и околната среда, а също и от растящ брой поддръжници и партньори от други сектори, което е залог за трайна промяна на средата. За 20 години БФБЛ постигна и още нещо – стана уважаван  изразител на гласа на отговорната бизнес общност“, коментира Ираван Хира, председател на УС на Форума.

БФБЛ е учреден  през 1998 г. от 12 водещи международни компании и неправителствани организации като част от глобалната мрежа на Международния форум на бизнес лидерите във Великобритания. Форумът е официално открит на 6 ноември 1998 г. в София от президента Петър Стоянов и Негово кралско височество принц Чарлс. Днес общността на БФБЛ се състои от над 120 компании-членове от различни сектори на икономиката, сред които са както новосъздадени български фирми, така и мултинационални корпорации, а също и водещи граждански организации, обединени от  ценностите на бизнес етиката и корпоративната социална отговорност.

БФБЛ се стреми да постигне няколко цели – да осигури подкрепа за етичния бизнес, да улесни контактите на бизнес лидерите на водещи български и международни компании помежду им и с ключови фигури от местната и централната власт, а също и да насърчава и популяризира устойчивото корпоративно поведение, като популяризира добри практики и стимулира обмяната на идеи и опит. Част от усилията през последните две десетилетия са насочени и към популяризиране на активната роля на прозрачния бизнес като движеща сила на развитието и благоденствието.

За постигането на целите си БФБЛ разработва и провежда редица инициативи – от благотворителни балове през срещи с публичния сектор и дипломатическия корпус и бизнес общността до конкурс за корпоративна социална отговорност.

В допълнение през 2003 г. БФБЛ разработва Стандарт за бизнес етика с 10 основни принципа за корпоративно и търговско поведение. Основната му цел е да насърчи прилагането на етични бизнес практики и изграждането на честни и доверени бизнес отношения. Над 1500 компании в цялата страна са възприели Стандарта за бизнес етика като основа на своето поведение.

Днес визията на БФБЛ е да направи България още по-добро място за инвестиции, работа и живот, като ангажира своите членове и партньорите си от публичния и неправителствения сектор, дипломати и медии.