Новини от БФБЛ и партньори

Столична община организира програма за борба с рака на млечната жлеза за втора година

27 юли 2016
Столична община организира програма за борба с рака на млечната жлеза за втора година

БФБЛ е партньор на инициативата

Поради важния социален аспект, както и с цел обхващане на по-широк кръг лица, подлежащи на скрининг, се предвижда приемане на нова програма за скринингово изследване на рака на млечната жлеза. Това каза зам.-кметът на София по здравеопазване Дончо Барбалов на пресконференция на 26 юли 2016 г. за представяне на новата програма на Столична община. На пресконференцията присъстваха председателят на комисията по здравеопазване към Столичен общински съвет д-р Веселин Милев, директорът на общинската дирекция „Здравеопазване“ д-р Моника Чеус, директорите на лечебни заведения: д-р Иван Костов – Първа САГБАЛ „Св. София“, д-р Валентин Ангелов – СБАЛО, проф. д-р Венцислав Мутафчийски – ВМА, доц. д-р Цветомир Димитров – Първа МБАЛ, д-р Румен Велев – Втора САГБАЛ „Шейново“, д-р Борислав Димитров – СБАЛО – София, както и Зоя Паунова – заместник-председател на Българския форум на бизнес лидерите, и Анета Милкова – член на УС на БНТ, медиен партньор на програмата.

За втора поредна година Столична община организира скринингова програма, насочена към борбата с рака на млечната жлеза. За осъществяване на скрининговия проект тази година се обединяват осем болници на територията на София: Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София“, Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“, Първа многопрофилна болница за активно лечение – София, Специализирана болница за активно лечение по онкология, Военномедицинска академия, Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София, Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София и Пета многопрофилна болница за активно лечение – София.

„Програмата е първа стъпка към разгръщането на националната скринингова програма”, подчерта Зоя Паунова, заместник-председател на Българския форум на бизнес лидерите. Форумът е партньор на инициативата за втора поредна година.

Ракът на млечната жлеза е най-честото и социално значимо онкологично заболяване при жените. По последни данни на Националния раков регистър, а и според световните статистики се очертава ясно изразена тенденция към повишаване на заболеваемостта и трайна тенденция към понижаване на възрастта на пациентките. При средна заболеваемост от 1 на 1000 жени у нас се констатира тревожната статистика 4 на 1000, тоест заболеваемостта е 4 пъти по-голяма. „При анализ на статистическите данни за последните 20 години се отчита тревожна тенденция за непрекъснато нарастване на заболеваемостта сред женското население и все по-честото му откриване в по-млада възраст”, каза д-р Милев.

През 2015 година Столичната община инициира по предложение на кмета на София Йорданка Фандъкова проект за скринингово изследване за рак на млечната жлеза на жените. В проекта се включиха четири лечебни заведения – Първа МБАЛ, Първа САГБАЛ, ВМА и СБАЛО. Целта на проекта беше провеждането на скрининг за рак на млечната жлеза сред рискови групи жени и създаване на успешен модел на профилактика и ранно диагностициране. Програмата се реализира от 4.02.2015 до 30.06.2015 г., като бяха прегледани и изследвани 5179 жени - учители от общинските училища и детски градини. Резултатите от скрининга показват, че при 3908 жени не са установени патологични отклонения, т.е. това са клинично здрави лица. При останалите 1271 жени са констатирани болестни изменения. Част от средствата, необходими за програмата, бяха дарени от Годишния благотворителен бал на БФБЛ.

Поради важния социален аспект, както и с цел обхващане на по-широк кръг лица, подлежащи на скрининг, Столична община продължава програмата и тази година. В нея ще бъдат включени жените от персонала на комплексите за детско хранене, самостоятелните детски ясли, здравните кабинети в училищата, общинските културни институти, заведенията за социални услуги, както и непедагогическия персонал от училищата и детските градини на територията на София. На всяка пациентка ще бъде извършен клиничен преглед, ултразвукова диагностика на млечните жлези и мамография по преценка на лекар. Периодът на изпълнение е 1.09.2016 – 30.11.2016 г.

БФБЛ отново е партньор на инициативата, като отново участва с половината от средства, набрани по време на Годишния благотворителен бал през януари.

„Като обществена телевизия БНТ винаги би подкрепила кампании, свързани със социално значими проблеми. Потенциалът на националната медия е голям и може да се използва максимално не само за популяризирането на темата, но и за предоставяне на полезна информация, свързана с намирането на специалисти и конкретни медицински заведения”, заяви Анета Милкова, член на Управителния съвет на БНТ по време на пресконференцията.