Новини от БФБЛ и партньори

Хартата на многообразието в България проведе своята втора Лаборатория за приобщаваща комуникация

18 януари 2024
Хартата на многообразието в България проведе своята втора Лаборатория за приобщаваща комуникация

Работното събитие е част от програмата NICE – регионална инициатива на Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Литва и Румъния за създаване на нови и иновативни подходи към управлението на многообразието и приобщаването чрез въвеждане на неутрални и приобщаващи комуникационни техники

Хартата на многообразието в България проведе на 12 януари втората част на своята лаборатория за „Неутрална и приобщаваща комуникация на работното място“ с представители на бизнеса и на гражданския сектор – членове на Хартата и съмишленици.

Благодарим за активното участие на експерти в областта на управление на многообразието, равнопоставеността и приобщаването (Diversity, Equity and Inclusion, DEI), човешките ресурси и комуникациите от частния сектор и представителите на неправителствени организации с богат опит в работата с различни уязвими групи.

Благодарим и на IBM България – една от компаниите, подписали българската Харта, която беше домакин на събитието.

Лабораторията е част от програмата NICE (от англ. Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments или „Неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда“) и целта й е да обсъди и предложи комуникационни техники, приложими на работното място,  които да допринесат за по-добро управление на многообразието и приобщаването.

На откриването присъстваха Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, Георги Ганев, генерален мениджър на IBM България, и Пламен Стайков, глобален директор на IBM MVS, които споделиха своята мотивация да подкрепят ценностите на многообразието и приобщаването.

Модератор на дискусията отново беше Камелия Славейкова, председател на Борда на директорите на Shell България, член на УС на БФБЛ и един от инициаторите на българската Харта.

В първата част на събитието Мария Стоянова, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИДи проектен мениджър на българската Харта, запозна накратко присъстващите с програмата NICE. Тя обединява усилията на Хартите на многообразието в България, Кипър, Гърция, Литва и Румъния за създаването на нови и иновативни програми за обучение и изграждане на капацитет в областта на приобщаващата комуникация. Проектът есъфинансиран от програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейския съюз. В резултат на предходните три дискусии – две национални (повече тук и тук) и една международна (тук), екипът в България разполага с основни параметри за обучителните материали, които ще бъдат изготвени съвместно с останалите страни от консорциума. Вижте презентацията на Мария Стоянова.

В първата част на срещата се включиха и компании и организации, за да споделят своя опит, препоръки и постижения, свързани с прилаганите от тях приобщаващи политики.

Бойка Дочева, ръководител „Човешки ресурси“ на IBM, и Виолета Караначева-Цветанова, ръководител „Многообразие и приобщаване, академична програма и обучения“ в компанията, представиха стратегията за DEI на глобално ниво и добрите практики на местно ниво и подчертаха множеството ресурси за обучение, някои от които са със свободен достъп (презентация).

Йоана Колева, съосновател на Jamba и управляващ председател на фондация Social Future, представи организацията, чиято мисия е да изгражда мост между талантите с различни възможности и корпоративния свят, както и добрите резултати, постигнати през последните седем години (презентация). От Jamba подготвиха и кетъринга на събитието.

Дорина Митова, директор „Човешки ресурси“ в Hilton София, представи стъпките, изминати от компанията, за дългосрочното наемане на хора със синдром на Даун, и позитивния ефект върху екипа.

Славяна Любомирова, специалист „Подбор, обучение и развитие“ в Inditex България, запозна участниците с процеса на подбор и наемане на хора с увреден слух и подчерта ангажимента на компанията да увеличи техния брой.   

Във втората, дискусионна част на Лабораторията участниците формираха работни групи, за да обсъдят конкретни казуси по четири теми – баланс между половете, баланс между поколенията, интегриране на хора с различни способности и на хора от различни етноси, като споделиха своите познания, опит, предизвикателства и добри практики. Изводите и препоръките им ще подпомогнат разработването на практически материали за обучение по приобщаваща комуникация в петте страни по проекта. Те ще бъдат пилотирани на следващ етап сред желаещите компании и организации, подписали българската Харта на многообразието, а след това и предоставени про боно на всички нейни членове.

В края на събитието участниците отIBM, Lidl, VIVACOM, Shell, HPE, Интерланг, Креативно и обучително студио „АРТИЕД“, Екофарм, Фондация „Светът на Мария“, Тръст за социална алтернатива получиха сертификати за принос към програмата NICE.

Екипите на БФБЛ и ЦИД изказват своята благодарност на всички участници!

Хартата на многообразието в България е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИДи Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на управлението на многообразието на работното място.Хартата промотира разнообразните екипи и приобщаващите работни места чрез инициативи като Годишна награда „Многообразие на работното място“, споделяне на добри практики в областта на многообразието, срещи и дискусии на членовете и др. Хартата на многообразието в България е част от европейска платформа, която обединява Хартите в 26 страни-членки на ЕС, а членовете й се възползват от обмена на ресурси и знания в мрежата.