Новини от БФБЛ и партньори

Въпросник за тенденциите в дарителството и КСО в България през 2020 г.

29 септември 2021
Въпросник за тенденциите в дарителството и КСО в България през 2020 г.

Български дарителски форум Ви кани да попълните онлайн "Въпросник за тенденциите в дарителството и КСО в България през 2020 г."

Споделената от Вас информация ще послужи за изготвяне на единствения у нас Годишен анализ на дарителството, резултатите от който БДФ традиционно оповестява всяка есен.

Форумът няма практика да цитира имена на фондации и компании и техни дарителски програми за целите на Анализа. В случаите, когато това ще допринесе за съдържателното аргументиране на една или друга теза, цитирането се случва с изричното позволение на съответната организация.

Въпросникът е на Ваше разположение до 04.10.2021 г., след което достъпът до него ще бъде ограничен. В случай, че имате нужда от допълнителна информация и съдействие, ще се радваме да се свържете с нас.