Новини от БФБЛ и партньори

Представихме Хартата на многообразието в България

23 юни 2021
Представихме Хартата на многообразието в България

БФБЛ участва в дискусия, организирана от КАТРО България и ВКБООН, за предимствата при наемане на бежанци

По повод Световния ден на бежанеца 20 юни КАТРО България и Представителството на Агенцията на ООН за бежанците в България (ВКБООН) организираха дискусия с представители на частния сектор, които споделиха своя опит в наемането на бежанци и развитието на многообразна работна среда.

Габриела Маринова, заместник-директор на БФБЛ, представи Хартата на многообразието в България, и възможностите за присъединяване и споделяне на опит и ресурси, с участниците в срещата. „Инициативата, която стартирахме официално през 2020 г. заедно с Центъра за изследване на демокрацията, има за цел да насърчи равнопоставеността и приобщаването на работното място, а с това и духа на уважение и толерантност в нашето общество. Убедени сме в предимствата на компаниите, в които всички служители получават равен шанс и така са мотивирани да дадат най-доброто от себе си и сме свидетели на това, че частният сектор е двигател и на тази кауза“, каза тя.   

Българската Харта е част от европейската платформа на Хартите на многообразието, които съществуват в 26 страни членки на ЕС, и по този начин компаниите, които са подписали българския вариант на документа, могат да обменят опит и добри практики със своите колеги – това са 12 000 организации с над 16 милиона служители, подчерта Габриела Маринова. Подписването и приемането на Хартата за многообразието в България има редица предимства за компаниите, за подробности: www.diverse-eu.bg.

В днешния динамичен и мултикултурен свят все повече компании се стремят данасърчат многообразието на работното място и да изградят приобщаваща среда, в която всеки служител да развие пълния си потенциал. В стремежа си да използват силата на многообразието в своите екипи много от тях насочват вниманието си към бежанците. Участниците в дискусията обсъдиха какви са възможностите за наемане на бежанци в България и какви са ползите от подобна стъпка за бизнеса.