Новини от БФБЛ и партньори

БФБЛ подписа меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация

14 май 2021
БФБЛ  подписа меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация

На среща вчера Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ)подписа меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

На срещата, на която домакин бе екипът на КЗД, БФБЛ бе представен от Левон Хампарцумян – председател, Георги Руйчев – изпълнителен директор, и Габриела Маринова – заместник-изпълнителен директор.

От страна на КЗД присъстваха председателят доц. д-р Ана Джумалиева,  както и членовете на комисията Златина Дукова, Наско Атанасов и Петър Кичашки, главният секретар доц. д-р Надежда Йонкова, Тодор Кънчевски и Роберт Джераси.

БФБЛ запозна КЗД със своята мисия, цели, дейности и текущи проекти.  От своя страна КЗД информира за своята дейност, експертиза и правомощия в съответствие със Закона за защита от дискриминация.

Акцент бе поставен върху възможностите за взаимодействие между двете организации в областта на превенцията на дискриминацията и насърчаването на равнопоставеността, най-вече в светлината на Хартата на многообразието, на която БФБЛ е инициатор за България.   

В края на среща бе подписан меморандум за сътрудничество между двете организации. Своите подписи под него поставиха доц. д-р Ана Джумалиева и Левон Хампарцумян.

Партньорството между двете организации вече започна – председателят на КЗД е сред членовете на журито, което определя носителя на новата специална награда „Многообразие на работното място“ в рамките на Годишните награди за отговорен бизнес 2020 – най-престижният национален конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, който БФБЛ организира за 18-а поредна година.