Проект - Фуудобокс

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Чисто функционално, стартъпът не се отличава от конкурентните фирми, но залага на добавена стойност чрез образованието - екипът на Foodobox изнася корпоративни обучения, лекции пред 4-6 клас, както и събития на живо с насоченост безотпадъчен начин на живот и нулево разхищение на храна. Сред новите услуги са кетъринг от спасени храни през приложението. А до няколко седмици ще работи и новата дарителска платформа - Foodonate - през която храната, останала в излишък ще се дарява директно на НПО-та и нуждаещи се хора. През 2022 година Foodobox спечели наградата в категория „Социална иновация“ във Forbes Innovation Awards и стана финалист в категория „Стартъп на 2022“ във Forbes Business Awards, а двамата основатели бяха включени в селекцията „30 под 30“.

целева група

Вече година и половина мобилното приложение помага на над 400 бизнеса да намалят брака си в по-големите български градове, а вече и в Букурещ. Около 40 000 потребители са свалили Foodobox, спасената храна надвишава 10 тона, а спестените пари от крайните потребители са малко над 28 000 лв. Целта в момента е да достигнем до 100 000 потребители на приложението и до 650 партньорски обекта до края на 2023та.

продължителност

Foodobox стартира в България и след като набира първия си рунд от над половин млн. Лева, се насочва към съседна Румъния, където пазарът е доста по-апетитен - над 3 пъти по-голям. Там има локални конкуренти, но това е предпоставка за добре развит пазар, а това бе една от основните пречки у нас - да се образова пазарът за новата иновативна услуга. След Румъния, амбициите на екипа са да навлезе и в останалите държави в Източна Европа.

дейности по проекта

Foodobox цели и да образова своите крайни клиенти към по-осъзнато и отговорно консуматорско поведение, затова основателите стартират и обучителни лекции на тема хранителното разхищение сред 3-4 клас. Първата такава лекция се проведе в ЧОУ Св. София през м. април 2022 г., след което продължихме в партньорство с Агро ТВ. Проведохме серия от лекции - отворени дискусии по предприемачество във Варненския свободен университет, в Хранително-вкусовия университет в Пловдив, Софийски университет и Варненски икономически университет. Поставили сме си както краткосрочни, така и дългосрочни цели. Основна наша цел е да помогнем за намаляването на хранителното разхищение в България, като достигнем до повече български градове и разраснем партньорската си мрежа както със заведения, така и с хранителни вериги. Можем да постигнем това чрез увеличаване на обществената информираност и популярността на приложението посредством различни дарителски кампании, нови корпоративни партньорства като тези с Bosch и Edenred, Viber, публични изяви, изнасяне на семинари и лекции.

резултати

Според статистически данни от 2018 година, в България годишно се изхвърлят около 670 000 тона храна, които са предостатъчни, за да изхранят 1,5 млн. от българите, живеещи под прага на бедността. Над половината от тази храна се изхвърля в домакинствата, като средно на човек се хвърлят около 60 килограма годна храна на година. Изчислихме, че с всяка кутия, която се е продала чрез нашата платформа, намаляваме въглеродните емисии с 2,5 кг. За периода от официалното стартиране на приложението до края на годината имаме над 1500 спасени кутии или 2,5 тона вредни емисии по-малко. Искаме да отидем още по-далеч и да гарантираме, че не само храната се спасява, но и е направена по екологичен начин, например чрез намаляване на пластмасата за еднократна употреба.