Проект - „Инвестиция в бъдещи таланти“

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

IT секторът в България е един от малкото, в които страната е конкурентоспособна в световен мащаб. За да запази и развива тази позитивна тенденция, Бош се включва активно в процеса на модернизиране на образователната система и в създаването на бъдещи специалисти за индустрията. Бош Инженеринг Център София (ИЦС) стартира преди 4 години програмата „Инвестиция в бъдещи таланти“. Цели: • Да създава образователна среда с повече възможности за придобиване на нови знания и умения в IT и аутомотив технологиите чрез сътрудничество с водещи организации • Да развива и запазва потенциала от млади IT таланти в България и да привлича такива от чужбина • Чрез професионална експертиза на професионалистите в компанията да предава опит на млади IT таланти и да подпомага професионалното им ориентиране

целева група

Млади IT таланти от гимназиите и университетите Специалисти с инженерни и IT специалности, с подходящ профил и квалификация от България и чужбина Настоящите служители на Бош Инженеринг Център София Образователни институции и партньорски организации

продължителност

Още от откриването си през 2019 г. Бош ИЦС инвестира дългосрочно в образованието, в развитието на млади таланти. Компанията се стреми да създаде приемственост между установените от нея добри практики в професията и бъдещите кадри в индустрията, като предлага образование, както и подкрепа за развитие на знания и умения. В същото време Центърът развива професионално и личностно своите служители като им дава възможност да се изявяват и като ментори и преподаватели.

дейности по проекта

Бош ИЦС стартира собствена академия за софтуерни инженери - Bosch ECS Career Camp. Под менторството на доказани професионалисти от Центъра, младите софтуерни специалисти придобиват безплатно знания и приложни умения за работа по проекти за цялостни решения, свързани с мобилността. В академията в момента се обучава вторият випуск. В партньорство с ТУ-София Бош ИЦС откри нова специалност “Интелигентни системи и изкуствен интелект”, в която служители на Центъра обучават студентите в специално създаден практически модул „Интелигентни технологии за автомобилната индустрия“. Предстои и откриването на високотехнологична лаборатория на територията на Машинно-технологичния факултет. Бош ИЦС подкрепи Училищна Телерик Академия в създаването на ИТ школа за деца в Банско през учебната 2022-2023 година. Центърът подпомага провеждането на школата, в която се обучават учениците. За 3-та поредна година продължава програмата за дуално обучение и придобиването на практически знания за ученици от 11 и 12 клас в СПГЕ Джон Атанасов. Поддържа се активна стажантска програма, в която студенти се присъединяват към екипите на Центъра за период от 6 или 9 месеца и в повечето случаи остават да работят та

резултати

Първата академия Bosch ECS Career Camр подготви близо 30 бъдещи софтуерни инженери. 80% от участниците са в екипа на Центъра. В момента тече 2-ро издание, в което се обучават повече от 35 млади таланти. Първият випуск на ЕЦС и ТУ–София вече обучава над 60 студенти, около 30 студенти са с български и 30 с английски. Програмата е дългосрочна. В IT академията за деца в Банско в момента също активно се обучават ученици от 5 до 7 клас. В програмата за дуално обучение участват 11 ученици. В стажантската програма за 2022 се включиха 44 стажанти, близо 90% работят в ИЦС, а за целия период - над 110 студенти. Служителите - участници в Академията и другите образователни проекти на Центъра, са посветили безвъзмездно на менторска и преподавателска дейност стотици часове квалифициран труд.