Проект - Пчелар за един ден

Компания

Бии Смарт Текнолоджис АД

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

‘Пчелар за един ден’ обедини екипа ни с фондация ни, Истински мед (ИМ) и TELUS International Bulgaria (TIB), с цел да направим иновативен проект в полза на пчеларите в България. Мисията на ИМ е да спре негативната тенденция на измиране на пчелите чрез подкрепа на българското пчеларство. С финансова помощ да осигурим подкрепа за 50 пчелари, създаване на 60 пчелни колонии и повишаване на ефективността с над 50% на 10 стопанства с дарение на модерна техника и участието на 500 ангажирани доброволци.

целева група

50 пчелари, част от мрежата на Истински мед, участници в програмите ни Осинови кошер и Пчеларски университет от цялата страна, стотици доброволци и общността, която се е ангажирала със запазване на биоразнообразието.

продължителност

Проектът „Пчелар за един ден“ е продължение на сътрудничеството между двете нас и TIB, като си партнираме вече 3 години по проектите: Осинови кошер, корпоративни подаръци с кауза, информационни кампании за служителите и засаждане на домашни градини с медоносни растения за градски пчели.

дейности по проекта

Проектът включи широк брой дейности: доброволчески, организационни, дарителски. Проучване нуждите на целевите групи и с помощта на експерти пчелари избор на специализирано оборудване и материали за инициативата, изработихме методология за селекция на бенефициенти. В рамките на един ден (24.09.2022) алеите около сцената в Зоопарк София се превърнаха в работилници, посветени на ключовите елементи от създаването на всички нужни материали за 60 нови кошера. Инсталирахме демонстрационна с електрическа центрофуга за изваждане на мед от пити. Над 500 служители на TIB с техни приятели и близки, рамо до рамо с опитни ментори пчелари, посветиха 4000 ч труд, за да: сглобят и боядисат 60 нови кошери(30 Данблат,30 Ланстронг), 1200 кошерни рамки, 50 комплекта информационни материали - книги и пъзели, които да са от полза на пчеларите домакини в програма Осинови кошер, 50 поилки за пчели. В допълнение с дарението на TIB бяха закупени 10 електрически центрофуги за мед, дарени на пчелари от мрежата ни.

резултати

Селектираните 50 пчелари от цялата страна бяха подкрепени да модернизират фермите си. Дареният инвентар, както и високотехнологични електрически центрофуги,които увеличават с над 50% ефективността на работа, спестиха около 50 ч. труд на всеки пчелар чрез доброволческия труд. Създадоха се нови домовете на над 3,6 млн. пчели, които ще опрашват над 50 млрд. растения годишно, и ще произвеждат над 2.5 тона мед.