Проект - Постигане на устойчивост чрез развитие на хората и грижа за тях

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Доставянето на 360-градусова стойност е ключова ценност на Аксенчър. Компанията се стреми да утвърждава най-ефективните практики както в технологичната сфера, така и по отношение на грижата за хората. Постоянното надграждане на знанията и уменията е основен фокус за компанията. И двете звена инвестират в развиването на професионалните умения на екипите посредством редица upskilling & reskilling програми. Освен чрез обучения, Аксенчър се стреми да насърчава индивидуалността, неформалната обмяна на опит, предаването на знания от по-старшите към по-младшите служители, както и сътрудничеството и приемствеността в условията на междукултурна среда. Компанията инвестира много в грижата за своите хора, като им предоставя разнообразен и гъвкав пакет със социални придобивки.

целева група

Програмите за обучение и социалната политика на компанията обхващат всички над 1100 служители на Аксенчър у нас. Още от самото начало, по време на своята онбординг програма, те се запознават с възможностите за обучение и развитие в компанията. Социалните придобивки, които Аксенчър предлага на своите служители, са насочени и към техните семействата и близки.

продължителност

Още от стъпването си у нас (2015), Аксенчър адаптира на локално ниво множество глобални политики и програми в подкрепа на развитието и грижата за служителите. Компанията разполага с една от най-добре развитите платформи за обучение в света, която предоставя безплатно на всички свои хора. Тя е един от първите работодатели у нас, които предлагат гъвкав пакет социални придобивки (Flexible Benefit Delivery), който предоставя възможност за избор между богато разнообразие от бенефити на месечна база.

дейности по проекта

Стратегията за обучение и развитие на Аксенчър се основава на: • Technology Quotient – обучение за повишаване на технологичната грамотност на служителите, обучения за информационна сигурност, на база най-новите тенденции в дигиталния свят • Sustainability Quotient – обучения за ролята на технологиите в устойчивото развитие на компаниите • Обучения за придобиване на допълнителни, строго специфични за ролята умения • Трейнинги по етика и нормативно съответствие • Обучения за подобряване на лидерски, меки, бизнес, дигитални и нишови умения Компанията осигурява широк пакет от социални придобивки, разделени условно в 2 групи: • Повишаване на удовлетвореност – ваучери за храна и транспорт, бонуси на база представяне и годишни бонуси, referral програма и др. • Грижа за менталното и физическото здраве: -Застраховка живот, здравна и дентална застраховка -Mental health програми, безплатни консултации със специлисти при различни психологически състояния, съвети за справяне със стреса и др. -Допълнителен отпуск, заплатен на 100% – по бащинство, при осиновяване на дете, тежка загуба, спонтанен аборт/ раждане на мъртвородено дете -Хибриден модел на работа и 25-30 дни платен годиш

резултати

Аксенчър стимулира непрестанното придобиване на допълнителни знания и умения. Резултатът е повишаване на увереността, личната самооценка на служителите и ефективността на индивидуална работа на всеки. Технологичният център на Аксенчър България заема първо място (88.7%) в Европа по брой хора, преминали през задължителното обучение Technology Quotient, за 2022 г. Освен развиващата среда, комбинацията и голямото разнообразие от бенефити също е сред причините за задържане на служителите в компанията. Около 40% от новоназначенията са в резултат от Referral програмата, което доказва ангажираност на екипите. Аксенчър организира вътрешна стажантска програма за младши ИТ специалисти. Около 90% от стажантите остават там след приключването ѝ и израстват към по-старши роли за по-малко от 2 години.