Проект - Благотворителна програма на Questers

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Дългосрочният проект, върху който работи Questers през последните 14 години, е насочен към каузата за подобряване и модернизиране на българското образование, както и развитието на алтернативните форми на обучение в страната. Целта, която си поставя компанията, е да съдейства на младите хора да са по-добре подготвени за пазара на труда, както и за по-добрата им интеграция в зряла възраст. Ръководена от стремежа си да я постигне, Questers превръща в своя мисия обезпечаването на безплатно обучение за деца и насърчаване на развитието на цифровата индустрия в слаборазвитите райони. Допълнително през годината са подкрепени каузи с обществена и екологична насоченост.

целева група

Реципиенти на социално отговорната програма на Questers са талантливи ученици и студенти с интереси в областта на науката и технологиите, които имат нужда да развият своите умения; деца и възрастни в слабо развитите региони; хора със специални потребности, които имат нужда от подкрепа за по-добра социална интеграция.

продължителност

Благотворителна програма на Questers е активна целогодишно вече повече от 14 години. Ежегодно компанията подпомага организации като Заедно в час, Училищна Телерик Академия, Враца Софтуер, Rails Girls, Образование без раници, клуб S.K.O.R.E.C и много други. Понастоящем, през последната година с развитието на програмата, компанията насочи част от даренията и към допълнителни иниациативи за хора и животни в риск като Time Heroes, Ателие Творилницa, Оле-мале, Animal Rescue и др.

дейности по проекта

•Финансира Училищната Телерик академия за 2022/2023 г. в организиране на дигитално образование за над 40 деца в Монтана и Севлиево •Осигури пълни стипендии на 6 курсисти на Враца софтуер-4 обучаващи се по PHP във Враца и 2 по Java в Монтана •Дари в Аукцион на звездите в подкрепа на Заедно в час •Подпомогна Образование без раници за осигуряване на учебни ресурси на български език •Подсигури клуб С.К.О.Р.Е.Ц. към Факултета по биология на СУ, в който студентите провеждат практическа дейност •Дари към Rails Girls Sofia и спомогна 80 дами да направят стъпки в програмирането •Обезпечи СООПН, за подходящ процес на обучение на изявени таланти •Арт ателие Творилница-в подкрепа на хора с ментални увреждания •Фондация Jamba–за по-добрата интеграция на хора в неравностойно положение •Time Heroes-дарения към украинските бежанци и към млади доброволци •Оле Мале-подкрепа на деца със специални нужди •Animal Rescue и работата им с бездомни и ранени животни •Фондация Нашите недоносени деца за преждевременно родени бебета •Фондация Светът на прилепите-България–грижи за ранените прилепи •Фондация Заедно можем за деца със специални потребности и родителите им

резултати

•Учениците на Училищната Телерик академия в Монтана и Севлиево се запознават с нови дигитални технологии •Курсистите от Враца софтуер имат възможност за по-добър кариерен старт •Участието в Аукцион на звездите на Заедно в час помогна за осигуряване на качествено образование и привличането на повече млади учители •Дарението към Образование без раници осигури образователни ресурси на български език достъпни за учители и ученици •Дарението към клуб С.К.О.Р.Е.Ц. осигури консумативи за експедиции и практически занимания за една година •Акцията за украинските бежанци с TimeHeroes в Questers за ден събра над 700 кг продукти от първа необходимост, а служители и доброволци помогнаха за изпращането им. Другата съвместна кампания – подпомогна млади доброволци да развият нови IT умения