Проект - Vivacom Регионален грант

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Vivacom Регионален грант е най-голямата обществено отговорна инициатива на Vivacom, която подпомага развитието на регионите чрез безвъзмездно финансиране на проекти на местните общности. Проектът стартира през 2015 г. и целта му е да подкрепя финансово и логистично обществено значими каузи на граждански организации с новаторски идеи за решаване на актуални проблеми в малките и големи населени места. Ключовите области на положително въздействие на инициативата са образование, околна среда, социална сфера, култура и изкуство, спорт и здраве.

целева група

Vivacom Регионален грант е насочен към развитието на местните общности в малките и големи населени места. Програмата подкрепя неправителствени организации, вкл. юридически лица с нестопанска цел, народни читалища и настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като ЮЛНЦ. Важно е проектите им да въвличат общностите в населените места и да решават локални проблеми. Програмата достига до целевите групи чрез национални и регионални медии, NGO.bg, и др партньори от неправителствения сектор

продължителност

Vivacom се ангажира дългосрочно с развитието на регионите. Отговорната политика на телекома е фокусирана върху качественото образование и чистата околна среда - ключови фактори за устойчивото развитие на всяко населено място. Vivacom Регионален грант следва точно тази политика на компанията - да подобрява средата на живот във всяко населено място. Програмата е ежегодна, като в първите 6 издания тя подкрепя всички сфери, но от 7-ото издание поставя приоритет върху образование и околна среда.

дейности по проекта

Седмото издание на програмата се отличи с 5 събития. Общият брой организирани публични събития до момента, включително за журиране, откриване, награждаване и срещи на общността на Регионален грант, е над 26, а организациите в програмата са общо 94. Vivacom Регионален грант цели въвеждането на добри практики и подобряване на живота на местните общности в най-важните сфери - образование и околна среда. Програмата включва няколко етапа. Първият е периодът за кандидатстване – когато гражданските организации изпращат своите разработени проекти за решаване на актуални проблеми на локално ниво. Втората част е оценяването на проектите. В нея има 2 етапа – предварително административно становище и оценка от експертно жури. Първо се селектират 50-те най-добри проекта, според оценките от матрицата за оценяване. Тези проекти преминават на следващия кръг - оценка от жури, което прочита, обсъжда и оценява проектите, за да избере победителите. Журито е съставено от изявени специалисти в областта на бизнеса, неправителствения сектор, медийната среда и образованието. Третият период е целогодишен, в него победителите получават финансирането и имат 1 календарна година да реализират проекта си.

резултати

Резултатите от седмото издание на програмата са 12 проекта, насочени към областите София, Стара Загора, Благоевград, Карлово, Добрич, Велико Търново, Белоградчик, Стражица, Каблешково, Несебър, Черноморието и други. Общата стойност на финансирането е 59 278 лв. Проектите са фокусирани върху решаването на важни проблеми в сферите образование и околна среда, вкл. дигитализация на образованието, опазване на застрашени видове, вкарване на изкуствата в класните стаи с практически знания по програмиране, музика, кино, почистване на речни корита и морски територии, изграждане на екомаршрути, рециклиране на отпадъци и други. Участието в инициативата дава възможност на организациите да създават стратегически партньорства, тъй като програмата обезпечава устойчивостта на подкрепените инициативи