Проект - Програма за професионално развитие (ППР) в ХПЕ България

Компания

Хюлет Пакард Ентърпрайз

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Личностното развитие и постоянното учене играят водеща роля в културата на ХПЕ. Целта е да подпомага служителите в тяхното кариерно развитие чрез инвестиция в обучение и повишаване на умения и ефективност във виртуална и хибридна среда, да развият различните способности чрез равнопоставеност. Програмата предоставя ресурси и възможности съгласно стратегията на ХПЕ, елементите на лидерество, нуждите на служителите и дългосрочните приоритети на ХПЕ. Тя включва няколко направления: BoardON journey за развитие на нови служители, за менторство, за развитие на умения, обучение на фасилитатори, Elevate 2022 за развитие на таланти. Всяко направление провежда редовни обучения в различни формати, публикува разнообразни материали и насърчава овладаването на нови лични и професионални знания и умения.

целева група

Програмата е за всеки служител, който желае да разшири своите познания, умения и контакти. Използваме вътрешните ни комуникационни канали - ресурсни групи, мейли, бюлетини, регулярни срещи и форуми. *BoardON програма за новите колеги в първата им година в ХПЕ. *Менторство и повишаване на уменията за всички ХПЕ служители. *Програма за фасилитатори за колеги с конкретна експертиза, които искат да се развиват като фасилитатори&обучители. *Elevate 2022 програма - за таланти с лидерски потенциал.

продължителност

Програмата предлага разнообразие от обучения - виртуално и на живо, с различни съдържание и продължителност. *BoardON програмата за нови служители включва 6 обучения между 7 и 12 месец в ХПЕ, общо 20 часа. *Менторството, повишаването на умения и програмата за фасилитатори продължават целогодишно. Всяко тримесечие се предлагат обучения по 9 теми с различна продължителност между 4-6-8 часа. *Elevate 2022 талантската програма се провежда в рамките на година и включва до 10ч/месечно.

дейности по проекта

Програмата е с няколко направления за определени целеви групи. Покрива следните обучения - културни различия, презентационни умения, бизнес комуникация, продуктово обучение, управление на качеството, бизнес и финансов анализ, иновации, емоционална интелигентност, преговори, growth mindset, техническо обучение за нетехници, практическа работа в групи по проекти за лидерство, портфолио, фокус към клиента, управление на проекти. BoardON Journey: *6 обучения, 162 сесии, 1000+ часа *3330+ обучени нови служители Програма за повишаване на ключови професионални умения на служителите *42 обучения, 300+ часа *500+ участници *4.7 степен на удовлетворение (при max 5) Програмата за фасилитатори - развитие на вътрешни обучители, водещи обучения за колегите от България и целия свят. Те допринасят със своя личен и професионален опит. Програмата предоставя и възможност за развитие с квалифицирани външни фасилитатори. Elevate 2022 програма за таланти - изграждане на бъдещи лидери чрез развитие на ключови умения и способности. *Стриктен и прозрачен подбор *75 кандидати, 36 избрани, 58% жени *45 виртулани събития с вътрешни и външни фасилитатори *8 проекта с практичска насоченост

резултати

Резултатите са определени по ROI методология. Измерват се в четири категории: качество, бизнес ефект, фасилитиране, NPS и всяка от тези области се измерва по стандартна скала. В обобщение, освен Талантската програма, имаме следните резултати: *48 виртуални сесии, от които 26 за участници извън България *17 фасилитатори *14 сесии за конкретна аудитория *350 часа обучения *900 участници от целия свят