Проект - ХПЕ допринася за общността

Компания

Хюлет Пакард Ентърпрайз

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Цялостната политика на компанията е разработена по начин, който мотивира служителите да са ангажирани с обществено значими теми, както на местно, така и на глобално ниво. Основен инструмент в това направление са ресурсовите групи, които успешно си партнират в различни проекти, фокусирани върху различни обществени проблеми с цел подобряване живота на хората - социална и трудова ангажираност на хора с различни възможности, превенция на насилието под всякаква форма, равен старт за младежи в неравностойно положение.

целева група

В целевата група са включени български граждани от различни социални групи - хора с различни възможности, жервти на насилие, деца и младежи в неравностойно положение. Работим с партньори от НПО сектора по направление на 5 проекта, утвърдили се през годините като успешен начин да ангажираме служителите и да ги срещнем с различните целеви групи. Като основни методи на сътрудничество се установиха интерактивните работилници, панелните дискусии и обученията.

продължителност

Нашата КСО политика се стреми да изгражда дългосрочни и устойчиви партньорства и проекти. Партньорството ни с БЦНП датира от 2019г, проектите HPE&me in the classroom и Sunny smiles се раждат през 2020г, а Коледните звездички се превърнаха в традиция след 5 успешна кампания. Проектът ни с фондация Emprove се роди през 2022, но усилено работим за неговата дългосрочност.

дейности по проекта

HPE&Me в класната стая: Преподаване на чужди езици на деца в неравностойно социално положение и осигуряване на постоянна подкрепа в училище. Провеждаме и уроци по немски език на екипа на Concordia. Quality training за хора с различни способности;Design Thinking Training and Welcome to the World of New Technologies with HPE training, провеждани в гимназии в София;Подкрепа за Emprove чрез разработване на програма за обучение и развитие на жени, претърпели насилие.Проект Emprove: организиране на 3 информативни сесии с екипа на Emprove;HPE стана първата компания с Emprove Hero Badge, подкрепяща членовете на своя екип и стремяща се към промяна. Проект Слънчеви усмивки: ежегодна дарителска кампания за центрове,предлагащи специализирани социални услуги за деца/младежи с различни физически и умствени увреждания – през 2022 HPE служителите събраха над 10 000 лв и подпомогнаха 9 центъра в България.Проект Коледни звездички:Служители на HPE купиха подаръци за 200 деца в детски заведения.Проект DarPazar:През 2022г. организирахме 20 уникални работилници с кауза с различна тематика и социални предприятия,с общ брой участници 300 и сума на дарението 16 580 лв.

резултати

Чрез сесии с медиатори, психолози и жени survivors от Emprove повишаваме осведомеността на служителите по темата за насилието с фокус върху това в офиса и дома,за да променим нагласата и да подкрепяме пострадали–емоционално или физически.Дарените на Слънчеви усмивки оборудване,уреди и пособия спомагащи за повишаване качеството на предлаганите от центровете услуги,помагат подобряването на общото състояние на техните потребители.За пета поредна година си сътрудничим с Приятели 2006,за да изненадаме децата в приемна грижа за коледните празници с акцията Коледна звездичка. От 2019г.служителите на HPE участват в съвместен дългосрочен проект с представители на DarPazar и работят по решаването на стратегически проблеми,разширяване на дейността и набор от услуги и продукти,предлагани от DarPazar.