Проект - КСО програма на Paysafe за подкрепа на местната общност

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Paysafe насочи усилията си през 2022 г. в посока подкрепа на уязвими общности - деца и младежи; жени, подложени на домашно насилие; възрастни хора в нужда и др. Реализираните инициативи бяха селектирани от организационния КСО комитет на Paysafe в България и подкрепени от служителите в София и Варна. Те бяха в унисон с дългогодишните партньорства с фондация Bcause, фондация Плюшено мече, ABLE, фондация Северозапад, фондация ПУЛС, Конкордия, Бабина задруга, Истински мед, Природен парк Витоша, Четири лапи, Stray Angels Bulgaria, Български червен кръст и др. Целта при КСО програмата ни за 2022 г. беше да организираме кампании, които ефективно да ангажират служителите ни, засягайки всички аспекти от техния живот. Искахме да предоставим истинска стойност за всички наши служители по целия свят.

целева група

Деца, подрастващи младежи, жени в риск, възрастни хора бяха сред основните целеви групи, върху които беше фокусът на компанията. За да достигнем до тях, си партнирахме с организации като операция Плюшено мече, фондация Северозапад и Bcause. Успяхме да осигурим над 1000 обяда и хранителни пакети за деца и възрастни хора, 200 подаръка за деца и дарение от над 20 000 долара в рамките на инициативата “Готови за успех”, което да помогне в обучението на талантливи деца.

продължителност

Всеки от подкрепените проекти има различна продължителност и сезонност в зависимост от нуждите на подкрепените групи, като всички бяха селектират и изпълнени в рамките на календарната 2022 година. Инициативите станаха възможни изцяло благодарение на личния труд, усилия и време на колеги – доброволци, които пътуваха из цяла България, за да могат да помогнат на представители на най-уязвимите групи в обществото.

дейности по проекта

През изминалата 2022 година организирахме специален благотворителен базар по време на Paysafe Day. Повече от 70 колеги участваха в ремонта на хижа Балканити на Витоша, като тя вече активно се предпочита от колеги и екипи, които желаят да работят дистанционно сред природата. Станахме горди спонсори на PRIDE през юни, благодарение на тясното ни сътрудничество с всички основни LGBTQ организации в България. Организирахме специални инициативи за колеги, за да отпразнуваме Деня на жената и разширихме отношенията си с ключови благотворителни партньори. Ласнирахме инициативата Paysafe Loves Animals в партньорство с фондациите Четири лапи и Stray Angels Bulgaria. Освен парични дарения, осиновихме четири животни в тежко здравословно състояние и покриваме разходите им за дом и медицински грижи всеки месец. Осиновихме два кошера с пчели, застрашени от изчезване, и станахме регулярен спонсор на организация Истински мед. Подкрепихме пълното реновиране и доставка на храна и санитарни материали на дом за хора в неравностойно положение в Горна Оряховица. Над 50 колеги се включиха в почистването и саденето на дървета в парк Витоша.

резултати

2022 г. беше година на изпитания, която успя да ни позволи да утвърдим още повече усилията на нашите служители в обществено значими каузи. Последните няколко години ни позволиха да пораснем и да развием доброволческата култура, която се опитваме да споделяме сред повече и повече колеги. И през 2022 г. Paysafe в лицето на своите служители помогна на местната общност, на хората в нужда, на каузи, които са важни за нашите колеги. Paysafe е компанията, която насърчава и създава механизми за реализация на редица стойностни каузи. Доказателството за развитието ни в тази насока е поддържане на каузи от предни години и добавяне на нови такива, с които се припознават нашите служители.