Проект - „Закръгляме в полза на доброто“

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

В голяма част от детското здравеопазване у нас липсва добра материална база и много често отношението между участниците в процеса по лечение на децата не отговаря на най-високите познати стандарти. С кампанията А1 подкрепя детското здравеопазване, защото вярва, че то е кауза. Споделя виждането на фондация „Светулка“, че промяната в детските отделения означава промяна и в материалната, и в емоционалната среда. Със събраните средства искаме да променим физическото пространство за лечение, така че то да отговаря на съвременните нужди, да закупим медицинска апаратура, която е дефицитна, а ключова за качественото лечение на децата, и не на последно място – да променим изцяло отношенията на дадено болнично заведение, така че да поставим детето и неговия най-добър интерес в центъра на всичко.

целева група

Проектът ще осигури финансиране за положителна промяна на материалната и емоционална среда в педиатрично отделение в държавна или общинска болница в страната. Тя ще е от полза за медицинските лица, работещи на място, за родителите на малките пациенти, но най-вече за децата, които се лекуват. Проектът подпомага развитието на детското здравеопазване в дадения регион в страната и възприятието му сред обществото. Кампанията ангажира и клиентите на А1, които помагат за набирането на средства.

продължителност

А1 има дългогодишни традиции в подкрепата на значими каузи. Като част от социалния аспект на ESG стратегията поставяме хората в центъра на всичко, което правим, като подкрепяме различни уязвими групи в обществото и преди всичко децата. Фондонабирателната и комуникационна кампания, и кандидатстването на лечебните заведения беше в периода 14.11.2022г. - 31.12.2022г. Събраната сума вече е дарена, а в момента Фондацията оценява кандидатурите и избира отделението, което да бъде обновено през 2023г.

дейности по проекта

А1 стартира кампанията, чрез която закръгля всички сметки на частни клиенти, платени през Моят А1, до лев и дари собствени средства, равни на събраната сума, на фондация „За доброто“. Паралелно Фондацията проведе процес по кандидатстване на отделения и в момента ги оценява. Комуникацията беше през почти всички познати канали, като активно бяха използвани собствените на А1 и Фондацията. Така в периода: •Са извършени 291000 плащания в Моят А1: 9%+ на сесиите в сравнение с предишния период, 5%+ уникални потребители, 5%+ плащания •2600000 изпратени SMS-a за кампанията •Дигиталната реклама достига до 200000 потребители с 1,5 млн. импресии •22 поста в профилите на А1 и Фондацията в SM постигат 800000 импресии, достигат до 415000 потребители, споделени са близо 40 пъти •ТВ клипът е излъчен над 3100 пъти в 31 канала •Има 152 публикации в традиционните принт и онлайн медии •Радио анонсът е излъчен 532 пъти в 6 радиа •Уебстраницата a1.bg/donation има 20000 уникални посещения •Рекламата в А1 магазините достига до 800000 души •Проектът е в месечния А1 каталог с тираж 75000 •Проектът е комуникиран с банери на началните страници на Моят А1 и a1.bg •Кампанията е изпратена до общините

резултати

Кампанията в полза на „Светулка“ променя средата в една педиатрия чрез изграждане на дружелюбно място за оздравяване, и доверие между лекари и лекувани. „Светулка“ проучва потребности, дава функционални решения, създава уют и намалява стреса, подпомагащи лечението; изгражда общности от доброволци и граждани, обединени около каузата. Първите „Светулки“ в Айтос и Силистра показаха мигновена положителна промяна в отношението на всички страни в процеса на лечение, а физическата промяна включи: •Изрисувани тематични стени на стаи, медицински кабинети, манипулационни •Персонализирани пространства, в които децата се чувстват по-комфортно •Добри условия за престоя на родителите •Модерни кътове за хранене, игра и учене •Медицинска апаратура за повишаване качеството на лечение