Проект - Зелен ден 2022

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

УниКредит Булбанк и нейните дъщерни дружества в България провежда целенасочена подкрепа за развитие на КСО и устойчива икономика, в това число и изграждане на добра екологична среда на живот. Освен,че банката настройва своя портфейл според ESG факторите и подкрепя клиентите си в прехода към устойчив зелен бизнес, финансовата институция инвестира в изграждане на познания и култура в ESG сферата и възможностите за КСО у своите служители. Една от най-важните инициативи за 2022г беше съвместният проект на УниКредит с фондация Биоразнообразие, свързан с полагане на доброволчески труд в защитени местности в България.Фондацията представи цялостен план на работа, който в последствие беше изпълнен от служителите на УниКредит в 12 местности, свързан със зацветяване, саниране, почистване, разкопаване

целева група

Над 800 служители на УниКредит в България,заедно със семействата си,ремонтираха и облагородяваха туристическа инфраструктура,засаждаха нови растения,чистиха,боядисваха.Доброволците и семействата им не просто отделиха време и сили,но и го направиха по най-ефективния начин–на малки групи и според потребностите на всяка защитена местност.Включвайки се в доброволческата инициатива всички служители показаха с действия ангажираността си към устойчивото развитие и зелените инициативи.

продължителност

Доброволческата инициативата на УниКредит в България се проведе на 14 май 2022г, като част от Националната доброволческа програма на банката. Инициативата бе в рамките на ден.

дейности по проекта

Описание на дейностите в страната: СОФИЯ 1Ботаническа градина на БАН: Засаждане на пролетни цветя,почистване и облагородяване на пространства в градината. СОФИЯ 2Природен парк Витоша: Боядисване на зимната маркировка към Живата вода над с. Боснек; Почистване от наноси и инертни материали на канавките по изградени алеи на територията на Златните мостове и Освежаване на съществуващи кътове за отдих при хижа Момина скала ПЛОВДИВ: Изграждане на инфраструктура за Ботаническата градина в Асеновград БУРГАС: Подготовка на Атанасовското езерото за летният сезон РУСЕ: Природен парк Русенски Лом - почистване на туристически пътеки по два маршрута: - Маршрут 1: Ивановски скални църкви - Кошов - Маршрут 2: Червен - Кошов ПЛЕВЕН: Подобряване на инфраструктурата в Парк Кайлъка СТАРА ЗАГОРА: Акцията се проведе в Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани ВАРНА: Почистване на Защитена местност Батова в района на село Кичево БЛАГОЕВГРАД: Акцията се проведе в Национален парк Рила където служителите на УниКредит ремонтираха туристическата инфраструктура по пътя за х. Македония

резултати

Включвайки се в доброволческата инициатива всички служители показаха с действия ангажираността си към устойчивото развитие и зелените инициативи. Колегите с нетърпение очакват с нетърпение следващото издание на инициативата, планирано за 2023г Прилагаме две видеа: Видео от Бургас: https://youtu.be/b-wwkxrA1pk Видео от Фондация Биоразнообразие: https://youtu.be/8DS2MQmhNaw