Проект - По пътя към нулеви емисии

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Ние се ангажираме да създаваме стойност за обществото, като използваме нашите основни силни страни и способности. Като отговаряме на незадоволените медицински нужди, подкрепяме устойчиви системи за здравеопазване, смекчаваме изменението на климата и се стремим да създадем разнообразна и приобщаваща организация, в която хората могат да процъфтяват, ние се стремим да помогнем за решаването на ключови обществени предизвикателства - това е, което наричаме целенасочена устойчивост. В допълнение към въглеродната неутралност, Takeda пое ангажименти за опазване на природните ресурси в подкрепа на стопанисването на водата, отговорното управление на отпадъците и биоразнообразието.

целева група

Проектът цели да допринесе за опазване на околната среда, от което има полза цялото общество

продължителност

Нашият ангажимент за устойчивост на околната среда, част от който е този проект, ще продължи през следващите поне 10 години със силен фокус върху енергоспестяването, възобновяемата енергия, рециклирането и нулевите въглеродни емисии.

дейности по проекта

Основните и конкретни активности, направени в посока опазване на околната среда са:  цялостно обновяване на автопарка на Такеда и замяна на дизеловите автомобили с изцяло електрически такива  прекратена употребата на пластмаса и пластмасови изделия в ежедневната ни работа в офиса, в това число бутилирана вода  използване само и единствено на изделия от рециклирана хартия за нуждите на бизнеса и офиса  осиновени кошери - Пчелите са от съществено значение за човешкия живот на тази планета. Според Европейската комисия до 2024 г. една трета от всички пчелари в България ще се откажат от пчеларството. Щастливи сме, че можем да помогнем за защитата и спасяването на пчелите и за запазването на собствения ни начин на живот

резултати

С този дългосрочен проект Такеда постигна :  100% въглеродна неутралност по отношение на емисиите от автомобили,  100% премахнато използването на пластмасови изделия в офиса  използване само и единствено на изделия от рециклирана хартия за целите на бизнеса и офиса в България.