Проект - Разнообразието е факт, приобщаването е избор

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

Да повиши вътрешната чувствителност и информираността на служителите на Данон България по теми за многообразието като пол, раса, сексуална ориентация, поколения, увреждания, религии, култури, за да ги накара да действат приобщаващо както в работата, така и в личния си живот. Оценяването на многообразието и насърчаването на приобщаването е свързано с разпознаването, зачитането и използването на човешките различия. Като насърчаваме служителите да проявяват най-доброто от себе си и създаваме среда, в която се приемат техните различни личности, възгледи и перспективи, ние помагаме за колективното представяне.

целева група

Целева група са всички членове на екипа в България. Панелни дискусии, онлайн срещи, активна комуникация чрез вътрешната ни социална мрежа Workplace, както и въвеждане на специална Equity политика са форматите чрез, които таргетираме мин. 10% участие на всяко събитие.

продължителност

Това е дългосрочна програма за Danone. През цялата 2022 г. имахме кампания с моменти за активиране. Проектът ще продължи през 2023 г. в подкрепа на целите за по-нататъшно подобряване на нашата култура, като предоставя на членовете на нашия екип възможности да повишат своята осведоменост, знания и да разнообразят своя опит чрез насърчаване на сътрудничество и комуникация.

дейности по проекта

Нашето пътуване към приобщаващо многообразие е амбициозно и нашите дейности за 2022 г. са основна стъпка към постигането му. Панелна дискусия „Напредъкът на жените“ за това с какви трудности се сблъскват жените и как се справят с тях + за отбелязване на Международния ден на жената чрез разговори „Премахнете предразсъдъците: присъединете се към разговора“, в които се стремим да си представим свят без пристрастия, стереотипи и дискриминация . Свят, който е разнообразен, справедлив и приобщаващ. Свят, в който различията се ценят и празнуват. „Мъжка панелна дискусия“: мъжете също са изправени пред предизвикателства за преодоляване, те могат да споделят уязвимости като жените и да се подкрепят взаимно. Pride month: В Данон България стартира нова политика , в която даваме на всички семейства, независимо от пола (биологичен пол и също така как хората се самоопределят), равно третиране и предимства. Предоставяме подкрепа при раждане и осиновяване на родителя*( *независимо от законодателство според, което нашият колега може да не е официално родител,) Допълнително популяризираме всички активности чрез статии и новини в WP/фирмена социална медия/.

резултати

Резултатите ясно показват повишена осведоменост относно темите за приобщаване и разнообразие в компанията. Според нашето проучване мнението на служителите през 2022 г.: 87% от служителите на Данон България казаха: „Мога да бъда себе си, без да се притеснявам, че ще ме приемат“, което доказва, че дейностите са допринесли за основната идея да се преодолеят стереотипите и всички да бъдат приемани еднакво. Освен това 84% казаха: „Чувствам се способен открито и честно да споделя моите възгледи в компанията“. По време на организираните дейности достигнахме целевия процент на участие от над 10%.