Проект - „Процес по планиране кариерното развитие на таланти „

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Процесът подпомага мениджърите да се фокусират върху израстването на техните служители и да идентифицират възможно най-подходящите за тях дейности за развитие. Разработена беше персонализирана и автоматизирана онлайн платформа Talent tool, в която мениджърите да въведат данни, както и дейности,за всеки един от служителите си. Мениджърите се насърчават да провеждат регулярни срещи с хората, да обмислят възможности за развитие, както и да обсъдят планирани дейности с колеги от екипа си. По този начин се постига една от основните цели на служителите в компанията, а именно да получат възможност за професионално развитие, което включва получаване на нови знания и умения в областта, която е най-подходяща за тях и намалява опасността от напускане на компанията, поради липса на кариерно развитие

целева група

Полза от проекта имат всички служители на Ейч Пи Инк България.

продължителност

Процесът стартира на 22.07.21г и се провежда на всяко тримесечие. Проектът има за основна цел: -Регулярна подкрепа на всички мениджъри в HP да се фокусират върху растежа на служителите, като им помогнат да бъдат успешни

дейности по проекта

Основните дейности за последната година са: -Чрез въвеждането на процеса HP преустанови преглеждането на хората чрез 9-box grid подхода и сложи фокус върху по-опростен, ориентиран към действие процес. -Чрез външно проучване и вътрешни интервюта – направихме по-структурирана рамка за мениджъри, помагаща им да рефлектират върху потенциална на техните служители. Тя вклюва четири аспекта, които са съобразени с културата и ценостите на HP. -Дейностите в процеса са ориентирани към създаване на задълбочено разбиране у мениджъра за нуждите за развитие и подкрепа на служителя в настоящата роля, кариерните аспирации, и потенциалният риск за напускане на компанията. За целта се провеждат регулярни 1:1 разговори между мениджъра и служителя, в които се обсъждат както настоящи работни задачи, така и възможностите за развитие, допълнителните знания и умения, които ще подпомогнат растежа на служителя и план за действие. - Кариерен Консултант - подкрепа за кариерно развитие от страна на консултантите по привличане на таланти, за да се идентифицират областите, в които може да се окаже подкрепа и да се помогне на служителите при следващата им стъпка.

резултати

-Разработена платформа Talent tool -Синхронизиране със системата за данни на служителите -Създаване на обучителни сесии -Ръководители споделиха акценти от кариерно си развитие, както и предизвикателствата, които е трябвало да преодолеят. -Хора от четири екипа помагаха в активният период на процеса. Резултати: -През 2021 за 84% от служителите бяха въведени в платформата -77% от мениджърите споделят,че се чувстват по-добре екипирани да подпомогнат развитието на служителите - >58 000 дейности за развитие са идентифицирани през 2021 и 2022; 650 служители на различни нива са добавени в списък с „готови за смяна на роля“. При отваряне на подходяща за тях позиция, може да бъдат поканени да кандидатстват. Като част от проекта, 109 от тези служители вече са сменили позицията си към Септем