Проект - Операция Жълти стотинки

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Операция “Жълти стотинки” е най-дългосрочната дарителска инициатива на Vivacom. Тя стартира през 2010 г. с национален обхват и с цел да подкрепя социални каузи, свързани основно с деца и младежи. Идеята зад Операция „Жълти стотинки“ е, че всеки дарител, всеки лев и всяка стотинка са важни и дори за някого това да са жълти стотинки, то за друг това е втори шанс, надежда, възможност за промяна и развитие. В основата на концепцията са партньорствата с компании и медии, което позволява максимално популяризиране на инициативата в цялата страна, набиране на достатъчно средства от граждани и организации и активно включване на партньорите.

целева група

Целевата група сa всички български граждани, защото всяка дарена стотинка е от значение и дава възможност за промяна и развитие. Средствата се събират чрез дарения в касички, в магазините на Vivacom и в обектите на над 50 партньора всяка година, чрез дарения през DMS номер, както и в дарителската сметка. До донорите се достига през всички комуникационни канали – реклама в радио, печат, онлайн пространство, информационни материали в медии, социални мрежи, телевизия и срещи с бенефициентите.

продължителност

Операция „Жълти стотинки“ е дългогодишна и устойчива кампания. След първите 8 издания, Vivacom обединява вече изградената подкрепа за социални каузи с новата стратегия, фокусирана върху образованието. Така в последните две кампании средствата отиват за Сдружението на олимпийските отбори по природни науки - за подготовката и участието им в международни състезания. Тази кауза дава и още възможности на децата за добър пример за постоянство и постигнати успехи, които са високо оценени от всички.

дейности по проекта

Избраната кауза за Операция „Жълти стотинки“ се популяризира с производството на стотици рекламни материали – включително касички, брошури, плакати, стикери, както и с реклама онлайн, в радио и печат. Специално видео с информация за бенефициента стимулира дарителите. Касичките за набиране на средства се позиционират във всички търговски обекти на Vivacom и партньорите, на видими места близо до касите, за да могат клиентите директно да оставят своето ресто след като платят сметката си. Досега са събрани над 700 000 лв., които са използвани за постигане на целта на всяка кампания през изминалите години - изграждане на самостоятелни къщи, осигуряване на средства за поддържането им и др. Сдружението на олимпийските отбори по природни науки е последният бенефициент, защото Vivacom разширява фокуса - подкрепя не само социални каузи за деца, но и връзката им с образованието, приоритет в отговорната политика на компанията. В последното девето издание са събрани и дарени 55 128 лв. Те са използвани за подготовката и участието на младежите от отборите в международни състезания. Финансирането покрива и обучения, лабораторни занимания, осигуряване на лектори, разработване на задачи и др

резултати

До сега Операция „Жълти стотинки“ е събрала и дарила над 700 000 лв. на 5 значими каузи. Сред тях са: първият Център за деца с дислексия и аутизъм; кампанията „Малките къщи“ на фондация „Надежда за малките“ - създала първия Център за временно настаняване от семеен тип за изоставени бебета (с изграждане и обезпечаване на 2 къщи); програма „Дом Възможност” на фондация „Социална промяна и включване“, посветена на изграждане на наблюдавани жилища, които да осигурят временен подслон на младежи, навършили 18 години и напуснали домовете за сираци; „Център за Надежда“ на фондация „I can too” в полза на деца с множествени увреждания. Последната кампания е за Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и осигурява средства за подготовката и участието на учениците в международни състезания