Проект - Дуално обучение с EVN България

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

На пазара на труда се усеща недостиг на квалифицирани специалисти с професия Електротехник и липса на интерес у младите хора към изучаването й. Особено остро тази тенденция се усеща в малките общини в Югоизточна България, където оперира EVN. Основните цели на нашата програма за дуално обучение са: възраждане на интереса на младите хора към професията Електротехник - една от най-търсените от бизнеса; практическо обучение на квалифицирани млади специалисти, готови да започнат работа веднага след завършване на гимназия; намаляване на безработицата сред младежите; подпомагане на професионалните училища с практическо обучение и съвременна учебна програма; създаване и поддържане на нов канал за привличане на млади и образовани таланти в дружеството.

целева група

Програмата е насочена към учениците в професионалните гимназии от 8 до 12 клас. От дружеството се ангажират колеги, които поемат ролята на ментори и преподават високите EVN стандарти на младежите, които се обучават по дуалната програма. За тази цел си сътрудничим с професионалните гимназии на нашата лицензионна територия, така че те да могат да разкрият паралелка с дуално обучение. Информация за програмата се разпространява регулярно и открито чрез медиите, сред училищата и в дружеството.

продължителност

Проектът е естествена част от нашата политика за дългосрочно и устойчиво развитие и позициониране като отговорен работодател и социално-отговорен бизнес. EVN България е съосновател и член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Старта на програмата дадохме през 2016 г. с 1 училище. С всяка изминала учебна година увеличавахме популярността на темата и разширявахме обхвата на програмата. В момента тя е най-мащабната в страната, като си партнираме с 11 гимназии в 11 града.

дейности по проекта

При дуалната форма на обучение за учениците от 8 до 10 клас се дава теоретична подготовка в училище. В 11 клас се комбинират 3 дни в училище с 2 дни практика в реална работна среда. В 12 клас: 2 дни в училище и 3 дни на работа. В EVN учениците разчитат на личен ментор, получават висок клас работно защитно облекло и набор от инструменти, както и заплащане. И най-важно – безценни практически знания и умения от изявени колеги с много опит. Поддържаме буден интереса на учениците по време на целия петгодишен курс на обучение: приветстваме ги в началото и края на учебната година; предоставяме уникална интерактивна онлайн обучителна платформа; оборудваме кабинети; изграждаме учебни стени; организираме часове с наши експерти; даваме стипендия за изявените; участваме в родителски срещи, организираме дни на отворени врати, посещения и работни практики. Особен интерес предизвикват учебните стени, които EVN изготвя за гимназиите на тема „По пътя на електрическия ток“. През 2022 г. открихме такава стена и оборудвана класна стая в ПГЕТ „Г. С. Раковски“ – гр. Стара Загора, с което броят на ЕVN класните стаи става общо пет – в училища в Пловдив, Бургас, Ямбол, Кърджали и сега в Стара Загора.

резултати

Положителните резултати от последователните ни инвестиции в дуално обучение са от полза за всички: децата получават практически знания и умения, кариерна ориентация и повишени възможности за професионална реализация; училища оживяват; фирмата ни приветства новопостъпили сътрудници с отлична квалификация, разбиране и отношение към професията и хоризонт за развитие. Насърчаваме местните общества, градим перспективи в родните места, намаляваме безработицата, подготвяме професионалисти във важна професия, която е в силен дефицит на пазара на труда; подпомагаме националната икономика. Общо 360 „EVN ученици“ от 8-ми до 12-ти клас са преминали през дуално обучение, като 50% от завършилите са на постоянна работа в компанията. През 2023 г. ще се дипломира първият голям випуск от 63 ученици.