Проект - Многообразие и лидерство в ПРЕСТИЖ

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

Мениджмънт екипът на ПРЕСТИЖ полага целенасочени и последователни действия в политиките на компанията за подбор, промотиране и овластяване на жени на висши ръководни и лидерски позиции. Към настоящия момент мениджмънт екипът на компанията се състои от 7 души – изпълнителен директор, маркетинг директор, финансов директор, производствен директор, търговски директор, логистичен директор и директор ЧР и администрация. Жените в лидерския екип са 5 или 71%. ПРЕСТИЖ осигурява работна среда за свободно и открито изразяване на идеи, мнения и вярвания. Създаваме възможности за всеки, независимо от пол, раса и образование, да допринесе и да се чувства значим, постигайки целите на компанията и създавайки най-сладките моменти на наслада и радост

целева група

Водещите и най-добре представящите се компании отдавна признаха значението на разнообразието между половете за техните организации и всички ние можем да се гордеем с огромния напредък в засилването на участието на жените в бизнеса и лидерството. За нас в ПРЕСТИЖ многообразието в компанията не е просто цел, то е част от нашата култура и начина, по който правим бизнес. Днес делът на жените в компанията е 65 %, а на жените на ръководни позиции е 71%.

продължителност

ПРЕСТИЖ е надежден партньор за всички настоящи и бъдещи служители на нашата компания. Ние сме успешна и социално отговорна компания с грижа за здравето и развитието на своите служители и техните семейства. Вярваме, че емоционалната и финансовата подкрепа за служителите и техните семейства в различни етапи на родителството е от ключово значение за нашата корпоративна култура и екипния ни дух. Тази подкрепа няма начало и края – това е нашият начин да правим бизнес в ПРЕСТИЖ.

дейности по проекта

Целенасочено управляваните процеси по привличане, задържане, развитие и овластяване на дамите в компанията, както и организационната ни култура, начинът, по който правим бизнес е в основата на разгръщане потенциала на веки един служител, неговото включване в работната среда и създаването на равни възможности за всички да намират смисъл и да имат принос към успехите на компанията. Дами и господа от екипа на ПРЕСТИЖ често са включвани както в национални, така и международни лидерски и менторски програми с цел насърчаване и обогатяване на техните личностни и професионални компетенции. Компанията е член на водещи организации в България (Съвет на жените в бизнеса в България) и Европа (LEAD Network Europe), чиято основна мисия и цел е промотирането, образование, привличане и задържане на жените таланти в бизнеса, както и споделяне на добри практики в посока многообразие, равнопоставеност и привличане.

резултати

Само част от бизнес резултатите за нас в следствие на промотиране и овластяване на повече жени на лидерски позиции са: 1) През последните години ПРЕСТИЖ е пазарен лидер във всички категории, в които оперира – бисквити, вафли и мини кейкове с дял в продажбите над 20%. ПРЕСТИЖ е един от най-големите, предпочитани и сигурни работодатели в община Велико Търново 2) ПРЕСТИЖ е компания с холистичната програма в подкрепа развитието на служителите 3) ПРЕСТИЖ е един от големите рекламодатели 4) Компания с нулеви лоши вземания за изминалите години 5) Мираж, марка на ПРЕСТИЖ, е най-продаваната бисквита в България 6) Роден Край, марка на ПРЕСТИЖ, е бранд N1 в Нетунквани бисквити Ная е бранд N1 в Нетунквани вафли