Проект - Пчелар за един ден

Компания

TELUS International Bulgaria

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Стопанствата с пчелни семейства в България намаляха с близо 3000 в последните 3 г. Създадохме Пчелар за един ден с фондация Истински мед, за да спрем тази тенденция и подадем ръка на малки медопроизводители. Мащабът на проблема за опазване на пчелите е внушителен, както и нашето решение-с 500 ангажирани доброволци да създадем условия за развитие за 50 пчелари. И с финансова подкрепа да осигурим създаване на 60 пчелни колонии и повишаване на ефективността с над 50% на 10 стопанства с дарение на модерна техника.

целева група

50 пчелари,част от програмите Осинови кошер и Пчеларски университет от цяла България. Ангажиране на стотици служители и техните близки с доброволен труд (създаване на условия за отглеждане на над 3,6 млн. пчели в нови семейства) и външната аудитория с каузата, в помощ на биоразнообразието.

продължителност

Околна среда е приоритетна област в КСО политиката ни. “Пчелар за един ден” надгради постигнатото в последните 3 г. чрез инициативата “За нашата природа” и проектите Осинови кошер, Музея на пчелата и Активни с кауза, мащабирайки помощта досега и с ангажимент за устойчивост и през следващите години.

дейности по проекта

Проектът „Пчелар за един ден“ включи дейности през цялата година: организационни, комуникационни, доброволчески, дарителски. Партньорите ни проучиха нуждите на целевите групи, поканиха експерти пчелари, осигуриха специализирано оборудване и материали, изработиха методология за избор на бенефициенти. Осигурихме място за събитието, отговарящо на всички нужди и необходими мерки за сигурност - Софийския зоопарк. Развихме вътрешно-комуникационна кампания с нова визуална линия, за ангажиране на служителите, както и външно-информационна за популяризиране на каузата. Над 500 служители и гости посветиха 4000 часа и се превърнаха в професионални пчелари: сглобяваха и боядисваха нови кошери; обтелваха и поставяха восъчни основи на кошерни рамки; разпечатваха пити мед, центрофугираха и напълниха 600 бурканчета мед; изработваха стотици поилки за пчели. В активностите се включиха десетки деца на служители, избрали да ги направят съпричастни с каузата. В допълнение, компанията дари 10 електрически центрофуги на пчелари от различни региони в страната.

резултати

50 пчелари в страната получиха материали да модернизират фермите си: от първа необходимост до високотехнологични електрически центрофуги,които увеличават ефективността на работа с над 50%. Спестени 40-60ч труд на всеки и осигури време за висококвалифициран труд, посветен на пчелите.Доброволческият труд резултира в дарение на нужния за една колония инвентар и най-важното 60 нови кошера, дом за над 3,6 млн. нови пчели, да опрашват над 50 млрд. растения и произвеждат над 2.5т мед годишно