Проект - Отговорният бизнес модел на SiteGround

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

В SiteGround вярваме, че всяка кауза започва отвътре, защото трябва да е споделена от нашия екип. Нашата общност, независимо, че наброява повече от 500 служители в България и чужбина, споделя общи ценности, водещата сред които е подкрепата на социално значими каузи за опазване на природата, както и подкрепа за развитие на обществото ни. За нас е важно да инвестираме в няколко ключови области: образование, здраве, околна среда, култура и предприемачество. Нашата социална дейност не е самоцел, а дългосрочен ангажимент. Ние силно вярваме в ролята на технологиите за по-добър живот. Като технологична компания, която е лидер в своята област и предпочитан работодател, нашата цел е да осигурим на всеки бизнес и личност възможност да реализират пълния си потенциал, благодарение на технологиите.

целева група

Основната мисия на SiteGround е да подкрепя обществото ни и да помага да реализира пълния си потенциал.Благодарение на финансовата ни подкрепа, ангажимент и споделено знание, през 2022г, ние сме подкрепили над10 социални организации и проекти с близо 265 000 лева, помагайки за развитието на българските образование, здраве, околна среда, култура и предприемачество.Нашата целева група е българското общество като цяло. Нашият управленски екип е също персонално ангажиран.

продължителност

Това е шеста година, в която SiteGround целенасочено подкрепя и инвестира в тези приоритетни области. От 2017г. и до момента, компанията е подкрепила социални проекти, спомагащи за развитието на България в областите образование, здраве, околна среда, култура и предприемачество с близо 1 милион лева. Половин милион от тях са инвестирани през 2020 в подкрепа борбата с ковид.

дейности по проекта

Благодарение на финансовата ни подкрепа са осъществени дейности на 10 социални организации в подкрепа на българското образование - напр. Фондация “Заедно в час”, в това чилсо нашето СЕО Тенко Николов е в упраниления съвет и участва и чрез личен пример и принос; планирана инвестиция от 12 млн.лв за института INSAIT, който ще постави България на картата на света в сферата на компютърните науки и ще доведе до преки резултати в икономиката на страната; подкрепа на менторски и предприемачески стратегии; природата и българските планини, реставрация на редица хижи; болници и лечебни заведения. Благодарение на даренията, които системно, а не спорадично, инвестираме в социалните направелиня, които са наш фокус, ние помагаме на обществото като цяло да се развива и да насърчава устойчиви модели за по-добро образование, медицински грижи и защита на природата. Смятаме, че личният пример е най-важен, затова ангажирани в нашите социални дейности са всички членове на компанията - от управленския екип до всеки един колега.

резултати

В SiteGround сме ангажирани с инициативи, които имат реален принос и дават възможност на хората от всички сфери на живота да постигат повече чрез използването на технологии. Усилията ни във всички ключови области, които подкрепяме, непрекъснато се признават в различни независими награди, класации и обществени проучвания на трети страни. За 2022 г. сме удостоени с 20 награди.