Проект - Lidl Палитра

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

Многообразие и включване на работното място – това е фокусът на цялостния проект Lidl Палитра за интеграция на различни групи от хора и разгръщане на потенциала им, което е израз на отговорност и същевременно се отразява и в по-високи резултати за компанията, включително за справяне с обективните предизвикателства с подбора на хора. Решението на Lidl е от една страна да създаде конкретни програми за интегриране на различни групи, които получават възможност за работа, обучение и развитие в подкрепяща среда. От друга е активното сътрудничество на Лидл България с партньорски организации, чрез което се създават условия за приобщаването на тези групи, повишаване на квалификацията им, по-добро разбиране и приемане на темата за многообразието в обществото.

целева група

Палитрата от целеви групи показват значимостта на проекта: - Служители на компанията, включително родители – през цялостна комуникация по темите, придобивки и др. - Представители на поколението Z – през младежки програми, комуникация с училища, университети и партньори - Украински граждани със статут на временна закрила – през специалната интеграционна програма на Lidl - Представители от ромски произход – през партньорства с НПО - Жени - участие в инициативи на СЖББ и др. - Други

продължителност

Проектът на Lidl е устойчив във времето, като постоянно се надгражда с нови практики - на база на потребностите на различните целеви групи, обратната им връзка и др. По отношение на интеграцията на представители на поколението Z напр. Lidl има дългогодишна практика. Пример за устойчивост е практикантска програма за ученици, която се реализира в цялата страна вече 9 години и им дава възможност за първа работа, натрупване на знания и умения в реална работна среда с менторство на опитен колега.

дейности по проекта

- Интегриране на поколението Z през младежки програми: дуално обучение и практикантска програма за ученици, стажантска програма за студенти, trainee програма за млади специалисти - близо 200 участници за 2022 г. Работа с училища и университети за трансфер на знания и умения, партньорство с младежки НПО - Специална интеграционна програма за украински граждани с административна подкрепа, обучение по български, средства за наем и др. - Контакт с НПО за кариерно ориентиране и работа на представители на ромското малцинство, вкл. сътрудничество с регионалните бюра на Тръст за социална алтернатива, осигуряване на стипендии за ромски младежи, които искат да продължат обучението си в сътрудничество с Арете, участия в събития - Подкрепа за многообразието през „Ти и Lidl за по-добър живот“, напр. театрално образование за незрящи, речник на жестовете за деца с увреден слух. - Целеви обучения на служители, напр. участници в Академията за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“ - Вътрешни инициативи, като напр. подарък с кауза за всички служители, изработен от хора с различни възможности (Благичка) - Насърчаваща среда и нови придобивки в компанията, в т.ч. за родители - Други

резултати

- Възможност обучение в реална среда и кариерен старт за млади хора без опит – 100% ръст на наети от поколението Z за 1 година. Досег до стотици младежи през различните ни програми. - Над 60 украински граждани преминали през програмата ни, 30 продължават да работят в компанията - Участие в близо 10 събития на Тръст за социална алтернатива и Арете, осигуряване на 10 стипендии за обучение на ромски младежи - 23 проекта за 2022 г., подкрепени по "Ти и Lidl за по-добър живот", с отношение към многообразие - от експериментална археологическа лаборатория за ученици, през проекти за незрящи деца и студенти. 200 000 лв. фонд, реализация в 14 населени места. - Обхванати през различни придобивки, обучения и инициативи всички над 4 хил. служители на Lidl, както и потенциални кандидидати