Проект - Направи магия

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на кампанията е в три посоки – насърчаване на гражданското дарителство, популяризиране на проблема с детската бедност и функционалната неграмотност и да зарадва деца, които по една или друга причина нямат достъп до книги.

целева група

Деца, които нямат достъп до книги (деца в бедност или в риск от бедност, настанени в инситуции и др.)

продължителност

Направи магия е усточив проект, които изпълняваме всяка година в края на ноември до бъдни вечер. Неговата продължителност е в период достатъчен, така, че всички желания на децата пожелали книжка да се изпълнят преди коледа. Тази година проекта стартира 21.11 до 16.12.2022г.

дейности по проекта

Набиране на желания за книги от деца през организациите, които ги подкрепят; Техническо обезпечаване – сайт; Изготвяне на визуални материали – банери за сайт и социални мрежи; Популяризиране на кампанията през национални медии, участия в телевизионни и радио предавания, социални мрежи; Комуникация с дарители и разрешаване на проблеми в хода на кампанията; Проследяване на резултатите и обобщаване на данни за книгите, доставени до децата от дарители; Закупуване и доставяне на книгите, които децата не са получили;

резултати

Над 2000 деца получиха книги за Коледа в резултат на кампанията Около 1500 дарители бяха ангажирани в кампанията, което повиши тяхната осведоменост по проблема, изгради потенциал за последващо дарителство и за това да са посланици на социално отговорна кауза Повиши се осведомеността за проблема с детската бедност и фунцкионана неграмотност.