Проект - Програма "Спасители на животи"

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Групама стартира мащабна международна програма за обучение при оказване на първа помощ. Под 30% от българите са преминали обучение по първа долекарска помощ, а някои са се обучавали преди повече от 20 години. В същото време статис­тиката сочи, че дори и най-бързите ли­нейки в Европа пристигат на мястото на инцидента за не по-малко от 5 до 8 минути. При животозастрашаващи инциденти първите 3 минути са решаващи за пострадалия. Затова Групама започна кампания "Спасители на животи" за подготовка за оказване на първа помощ в партньорство с Български Червен кръст. През 2022 година всички служители на компанията преминаха обучения, а за тази година програмата ще бъде отворена за повече желаещи, като целта е да бъдат обучени безплатно между 500 и 1000 човека

целева група

Проектът вече обучи всички служители вътре във фирмата. Тази година таргетът е всички хора, желаещи да станат "Спасители на животи". Те ще могат да заявят желанието си за безплатно обучение в рамките на проекта и предвидения от него бюджет. Покани ще бъдат отправени и до партньори, брокери и клиенти на Групама, които ще могат да обучат и своите служители. Капацитетът на проекта е до 1000 души за 2023 г.

продължителност

Проектът започна през септември 2022 г. Планиран е в дейностите на компанията и на цялата Групама Груп за 2023 г. и ще е приоритетна за всички международни клонове на Грепама Груп за следващите години. Минималният таргет на цялата кампания за клоновете на грепата са поне 1 милион обуени "Спасители на животи"

дейности по проекта

Над 200 служители на Групама Застраховане и Животозастраховане вече преминаха обученията по първа помощ с пълен 8-часов курс и имат издадени сертификати. За 2023 г. Български червен кръст изготвя специална програма за целите на дейностите на Групама за по-синтезирани обучения. Планирано е през тях да преминат между 500 и 1000 души. Дейността е популяризирана в партньорство с БЧК на публични събития, организирани от червения кръст, както и през социалните мрежи. Списание Форбс също отдели една страница специално за инициативата и проекта "Спасители на животи". Групама посвети и коледния си календар на темата, давайки и през него съвети за оказване на първа помощ. Тиражът на календара е над 630 бройки.

резултати

Малцина са хората, които знаят как компетентно да окажат първа помощ, а често това е фатално за близките до тях, претърпяли инциденти. Преминалте през програмата "Спасители на животи" декларират, че: - Вече знаят как да окажат компетентна първа помощ - Курсът е променил виждането им за ролята им при инцидент - Биха промотирали и промотират нуждата от обучения - Биха искали да получат и допълнителни знания, да задълбочат наученото - Посочват, че вече имат компетенцията да реагират адекватно при нужда - Обществото има нови над 200 души, които могат да са "спасители на животи"