Проект - Моят зелен град

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Инициативата „Моят зелен град“ се реализира в подкрепа на глобалните ангажименти на Системата на Кока-Кола до 2030 г. да постигне еквивалента на 100% събиране и рециклиране на всяка продадена от компанията бутилка или кен, както и до 2040 г. да се превърне във въглеродно неутрална компания. В подкрепа на тази своя цел, чрез доброволчески труд, служителите на Кока-Кола в цялата страна събраха разделно 1.4 т. пластмаса, алуминий хартия и стъкло, както и близо 2 т. битов отпадък. Чрез „Моят зелен град“ ние продължаваме да споделяме общи ценности със служителите ни и техните семейства за по-устойчивото развитие на местните общности и планетата ни.

целева група

Проектът е изцяло в полза на обществото, като допринася за неговото по-устойчиво развитие чрез опазване на българската природа. Проектът включва доброволци от Системата на Coca-Cola в България от цялата страна, служители на ЕКОПАК, като цели да привлича и все повече доброволци от цялата страна да се включват в организираните активности. В 15ото издание на инициативата Моят зелен град през 2022 година се включиха общо 1000 доброволци.

продължителност

Проектът се реализира ежегодно от 15 години. Като част от предишните петнадесет издания на кампанията служители от Системата на Coca-Cola в България успяха да озеленят, почистят и облагородят местности, горски пространства и паркове в страната. Само за последните четири издания на инициативата доброволците успяха да засадят над 7 декара гори, да съберат над 2220 чували с отпадъци от 15 локации в страната и да почистят над 30 км крайбрежни зони.

дейности по проекта

В рамките на проекта, през 2022 г. бяха организирани дейности по почистване на 10 населени места в България (София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Хасково, Смолян и Сандански), с участие на 1000 доброволци от Системата на Кока-Кола в България, техните семейства и приятели. Като част от проекта бяха организирани 3 обучения с организаторите на групи. Информацията за проекта бе разпространена вътрешно в Системата на Кока-Кола в България и сред наши партньори. Комуникацията след събитието бе разпространена вътрешно и външно. Външната комуникация е със следните параметри: My Green City Брой публикации + телевизионен репортаж: 20 / Общ обхват: 1 480 000.

резултати

Като водеща компания на българския пазар, наша отговорност в Кока-Кола е да работим за опазването на околната среда и природа и да я съхраним за бъдещите поколения. Доказателство е дълголетието на доброволческата ни кампания „Моят зелен град“, която навърши 15 години. Благодарение на усилията и отдадеността на всеки доброволец правим нашите градове по-красиви и чисти. - 1000 доброволци и 4000 доброволчески часа - 10 локации: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Хасково, Смолян и Сандански - събрани разделно 1.4 т. пластмаса, алуминий хартия и стъкло и близо 2 т. битов отпадък Екипът на Кока-Кола бе отличен на специална церемония в София като доверен партньор на кампанията “Да изчистим България заедно”.