Проект - Концентрични окръжности-Усили ефекта/Фаза 2 от дългосрочна програма: Ангажирани служители в социални каузи

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Положително въздействие върху нагласите на обществената среда към хората с интелектуални затруднения. Създаване на приобщаваща атмосфера за приемственост и подкрепа за хора от уязвими групи. Чрез доброволчество, наставничество и професионални познания подкрепяме социални каузи и проекти със силно положително въздействие върху обществото. Фаза 2 - да надградим и усилим ефекта на постиженията от предходни години - Във физиката интерференцията е явление, при което две или повече вълни се наслагват, за да образуват резултантна вълна с по-голяма или по-малка амплитуда. Пример за интерференция е образуването на вълни от концентрични окръжности при хвърлен камък в езеро. При повторно хвърляне на камък гребените на вълните се наслагват.

целева група

Деца и младежи с интелектуални затруднения и техните семейства, хора с интелектуални затруднения. През 2022 разширихме целевата си група в помощ на майки с деца бежанци от войната в Украйна; ученици от 8-ми до 12-и клас; подкрепа за младежи от ромски произход с менторство за професионално им развитие. Компанията продължава да подкрепя чрез осигуряване на стажове в защитена работна среда и наемане на работа младежи с интелектуални затруднения;менторство за професионално развитие.

продължителност

Повечето от дейностите по проекта се извършват целогодишно в последните 11 години. Tе са част от дългосрочната стратегията и ангажимент на компанията за инвестиции в децата и младежите с интелектуални затруднения, така че те да имат възможности за развитие и самостоятелен живот. За майките с деца бежанци от войната в Украйна продължаваме и през 2023г. Менторството на младежи от ромски произход ще продължи по създаден план до завършване на средното им образование през 2024г

дейности по проекта

Във Фондация “Светът на Мария” и заедно с професионалнни ментори – работа в офис среда, психологическа и емоционална подкрепа за хора с интелектуални затруднения - 36 души клиенти на Дневен Център “Светове” надграждащи обучения в трудови навици, творчески ателиета, курсове по готварство, градинарство, изкуства, менторство, заедно участваме като доброволци в спортни състезания на клуб “Бегач” и посещаваме училища и бизнес партньори за споделяне на опит и многобройни примери за успехи в професионална реализация на обучавани младежи.Организиране на бизнес и кулинарни събития за срещи и с план с конкретни действия в помощ на украински майки с деца да продължат живота си тук, превод на документи. Участие в организирането и провеждането на 8-ми Плевенски маратон на Приятелството 2023 - пълно проектно управление, координация с 134 доброволци и съдии, спонсори, награди; превод на английски език сайта, кореспонденцията с чуждестранните спортни клубове и участници, посолства, спонсори, официални гости. За 3-та поредна година детски крос FunRunKids и PARK + забавни и образователни игри за родители и деца с професионални треньори, и фасилитатори, съобразени за деца със специални нужди.

резултати

18 обучения, 32 дни в офис среда; представени успехи пред общо 247 ученици и над 300 служители в компании и дипломатически мисии; младежите сами поемат инициативи за доброволчество, привличат други и така усилват ефекта на доброто и за положителната промяна на нагласите.Украинските жени с постоянна работа,ценени и уважавани,децата им в най-подходящите училища - пр. момиче от Харков на 17г пристигнала почти без нищо, но с цигулката си учи в Музикалната Академия в София и прави музикална режисура за младежка танцова група в София. 590+ участници от 11 държави в 8-ми Плевенски маратон на приятелството, 284+деца на Fun Run Kids, 400+ от 2г до 83г. в игрите PARK+ ; 24 от децата увреждания доброволци; ново модерно терапевтично ателие за работа с глина в детския център БАЛИЗ в Плевен.