Проект - IBM Доброволчески комитет „Създаваме по-добро бъдеще заедно“

Компания

Ай Би Ем България ЕООД

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

През 2022 г. проектите на IBM Доброволчески комитет „Създаваме по-добро бъдеще заедно“ имаха за цел подпомагане на най-уязвимите групи в обществото и фокусиране върху ключови социални проблеми като: Улесняване и популяризиране на кръводаряването чрез създаване на национална платформа за записване на часове, в партньорство с НЦТХ; Подкрепа и превенция на насилието над деца чрез разработване на уебсайт за УНИЦЕФ, както и чрез организиране на кампания (отново с УНИЦЕФ) за популяризиране на нуждата от превенция на тема "дигитална безопасност" сред децата; Лична грижа за деца в неравностойно положение чрез инициатива „Коледни звезди“; Помощ на пострадалите от наводненията в Карлово и региона и др.

целева група

Всички доброволци от цялата страна, желаещи да участват в кампании по кръводаряване към НЦТХ. Деца/младежи, жертви на насилие & техните семейства. Oбществото като цяло по темата за превенция/ограничаване на насилието в детска възраст, и дигиталната безопасност на деца. Деца, растящи без родителска грижа & деца с умствени/физически затруднения. Пострадали от наводненията в района на Карлово.

продължителност

Разработване на единна платформа за записване за кръводаряване към НЦТХ – 4 месеца; Разработване на уебсайт за Уницеф за превенция и подкрепа на деца, жертви на насилие – 11 месеца; Инициатива „Коледни звезди“ за деца в неравностойно положение – 3 месеца.

дейности по проекта

Доброволци от компанията работиха в продължение на месеци заедно с НЦТХ,за да разработят,тестват и доставят единна национална платформа,с която всеки един желаещ да участва в кампании за кръводаряване,да може да го направи лесно,бързо и удобно. Дейностите включваха също обучение на персонала на НЦТХ,продължителна поддръжка. Друга група служители работиха доброволно по разработване на уебсайт за Уницеф за превенция и подкрепа на деца,жертва на насилие. Дейностите по проекта включваха анализиране на изискванията,разработване,тестване,и доставяне на финален продукт,приет от Уницеф. За 15-та поредна година 400 деца от 19 организации/домове за деца от цялата страна,изготвиха своите „Коледни звезди“,на които написаха своето съкровено желание. Доброволци закупиха,опаковаха с лично надписани картички,координираха транспорта на подаръците,както и допълнителните битови и хранителни нужди на организациите. Цялата дейност бе свързана с прецизна координация,комуникация и ежедневна работа,за да може всяко едно дете да усети топлината на личната грижа в Коледната нощ.

резултати

Платформата към НЦТХ е използвана от над 8000 кръводарители в над 200 акции. Намалени ресурси за планиране на кампания, ограничено е струпването на хора в епидемиологични периоди, подобрено е планирането на нужния брой медицински персонал. 400 деца от 19 организации/домове получиха лично желания от тях подарък, дарени стоки и средства на организациите. Продължихме изграденото партньорство за подкрепа на една от най-уязвимите групи от обществото ни – деца в неравностойно положение.