Проект - Преуспяваме заедно (Thriving together)

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

За Аксенчър политиката на равенство е ключово условие за създаването на иновации и постигането на приобщаваща работна среда. Включването и разнообразието (I&D) залягат във всеки аспект на дейността ѝ: отношение към служители, политика за възнаграждение и социални придобивки, инициативи, които стимулират приемственост и се борят с предразсъдъците. Основният принцип на Аксенчър е, че всеки, независимо от произход и идентичност (пол, етнос, религия, сексуална ориентация), трябва да изпитва чувство за принадлежност на работното място и така да постига кариерните си цели. Компанията реализира различни вътрешни и външни инициативи. Сред тях е и платформата за онлайн обучение - Thriving together. Нейната цел е да помогне на служителите да изградят устойчивост и чувство на принадлежност.

целева група

Thriving Together е част от цялостната програма за Включване и многообразие в Аксенчър, която обхваща ключови аспекти като подкрепа и включване на LGBTQ+ общността, равнопоставеност между половете, правото да изразяваш свободно религиозната си и етническа принадлежност, подкрепа за хора с увреждания, психологическа безопасност и подкрепа и гласност за важността на психично здраве. Компанията насърчава многообразието в обществото чрез инициативи в подкрепа LGBTQ+ общността и хората с увреждания.

продължителност

Аксенчър утвърждава приобщаването и многообразието на работното място чрез специални политики и интерактивни обучения. Компанията включва активно служителите си в тях още от старта на кариерния им път. Платформата Thriving Together помага за изграждането на устойчивост чрез създаване на чувство за принадлежност и присъединяване. Компанията насърчава всеки един служител да премине през онлайн обучението, което се състои от 6 модула - по три в две основни групи: Външна и Вътрешна принадлежност.

дейности по проекта

Освен активен участник в обществото по отношение на разнообразието и пробщаването, компанията залага предимно на вътрешни инициативи и създаване на чувството на принадлежност у своите хора. Аксенчър вярва, че истинската принадлежност се създава, когато хората имат възможност да представя автентичното си „аз“ на другите и бъдат приети, такива каквито са. Редица вътрешни проучвания в Аксенчър показват, че това, което има най-голямо значение за хора са качествените взаимоотношения, в които се чувстват видими, сигурни, свързани и смели. Програмата Thriving together включва: Thriving Mind – модул за подобрявене на психичното здраве; Thrive reset – ресурси за добро здравословно и психично здраве; Nourish to Thrive – програма за правилно и здравословно хранене. Събитие „Да преуспяваме заедно“ по повод 8 март 2022 г., , на което служители споделят какво означава за тях Международният ден на жената и как го отбелязват в семейството си. Те споделят своята история през призмата на своите мечти, хобита, „суперсили“, както и моменти на професионална трансформация. Събитието завършва с уъркшоп, свързан с културната интеграция на служителите, чрез платформата Globe Smart.

резултати

Благодарение на своята стратегията за I&D, към октомври 2022 г. 58% от служителите в България са жени. Считано от 5 ноември 2021 г., във всяка страна, в която компанията оперира, има 100% равнопоставеност в заплащането на жените спрямо мъжете. Финансовите бонуси и допълнителните придобивки, полагащи се при междуполови връзки, важат и при еднополови такива. 50 мениджъри на екипи преминават през уъркшопи на тема „Принадлежност“ - част от програмата Thriving together. Познавайки концепцията за външната и вътрешна среда на принадлежност, те да могат да представят програмата сред своите екипи и да ги насърчат да се включат. Темата за принадлежността е основна и за събитието по случай 8 март 2022, на което в панелна дискусия с 6-ма служители, споделят какво означава деня на жената за тях.