Проект - Холистична програма за обучение и корпоративна култура за ESG

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Светът си поставя амбициозни стратегически цели до 2050 г. Тези цели променят индустрии и бизнес модели и изискват спешно нови знания и умения, свързани с ESG – екологичните, социални и управленски фактори. За да отговори на тези нужди през 2021 г. УниКредит Булбанк разработи в сътрудничество със Стопанския факултет на Сoфийския университет ESG Learning Journey: Първата в България холистична програма за ESG обучения и развитие на служителите. Сред целите на програмата са:  Стратегическо познаване на ESG;  Да подготвим и да сертифицираме ESG експерти в подкрепа на нашите клиенти в прехода към устойчив бизнес модел;  Познаваемост и култура за ESG темите в организацията и извън нея;  Ангажиране на колегите да участват и идеи и проекти, извън регулаторните изисквания.

целева група

За УниКредит Булбанк ESG темата не е отговорност на един отдел или екип, a част от работата на всеки от банката. Затова ESG Learning Journey включва серия от дейности, активности и партньорства, съобразени с нуждите на целевите групи: - Създаване на ESG експерти в банката, които ще работят с клиенти и партньори - Промяна на ESG културата в организацията – дейности, подходящи за всички служители - Външни публики – създаване на екосистема от външни експерти по ESG и партньори.

продължителност

Холистичната програма започна през 2021 г., но ще продължи да се обогатява ежегодно с нови инициативи и платформи. Темата за устойчивото развитие става все по-актуална и ангажиментите на бизнеса и банките ще се увеличава.

дейности по проекта

За мениджъри:  Стратегически уъркшоп за ESG за УС  серия обучения за B-1 мениджъри и уъркшопи за ESG стратегията на банката  Голямата картина – уъркшоп за представяне на стратегията на по-широка аудитория експерти За експерти: - УниКредит Булбанк си партнира със Стопанския факултет в интензивна двумесечна сертификационна ESG академия. - Банката е официален партньор на най-новата ESG магистърска програма на Стопанския факултет по „Отговорно и устойчиво управление”. .Банката покрива таксата на магистърската програма за всички участници, служители на компанията. Изграждане на ESG култура: е-обучения, семинари и ESGpresso. В нея се включиха:  Групов ESG основен е-курс – за всички служители – достъпен на български и на английски  Live Motivi Initiative – уебинари по теми, свързани с ESG: например „Живот с нулев отпадък“ или „Силата на хората със специални способности“ и др.  Месец на ESG и др.  ESGpresso – образователна ESG платформа, която включва:  ESGpresso | Видео-речник – колеги обясняват на разбираем език на колеги основни понятия от ESG  ESGpresso | Подкаст за устойчиво развитие  ESGpresso | News – двуседмичен вътрешен бюлетин с новини

резултати

 Стратегически уъркшоп с членовете на УС и мениджъри: 20 колеги  ESG Learning Journey – двустепенен образователен уоркшоп: 66 колеги  ESG Academy – сертификационна програма за експерти със Софийския университет: 38 колеги завършиха в първата програма ; през февруари 2022 ще започне нова програма  ESG магистратура в партньорство със СУ: начало окт. 2021: 44 колеги с платена от банката магистратура  Live Motivi – уебинари за служители с теми, свързани с устойчивото развитие: по над 100 колеги на уебинар  Месец на ESG в УниКредит в България: окт. 2021: 4000 колеги  ESGpresso | видео речник; ESGpresso | Подкаст; ESGpresso | Newsletter - 4000 колеги  Основен е-курс на български по ESG: над 2500 колеги  Над 1000 слушания на подкаста ESGpresso