Проект - Създаваме по-добър свят

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Като част от международното семейство на Heineken и водещ български пивовар, ЗАГОРКА развива своя бизнес устойчиво и отговорно с грижа за околната среда и обществото. Чрез своята дългосрочна платформа за устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят“, ЗАГОРКА се фокусира върху 3 основни области – Околна среда, Общество и Отговорно поведение. В унисон с глобалната стратегия на Heineken – EverGreen 2030 целите на ЗАГОРКА са въглеродна неутралност, защитаване на водните ресурси, рециклиране и кръгова икономика.

целева група

ЗАГОРКА обхваща и ангажира хората от вътрешността – нейните служители, както и всички доставчици, партньори, заинтересовани трети лица и дори консуматори.

продължителност

Проектите за околна среда са целогодишен ангажимент на ЗАГОРКА, насочен както в дейности свързани с производството, така и в подкрепа на обществено значими теми.

дейности по проекта

Една от най-вдъхновяващите крачки за ЗАГОРКА беше изграждането на соларен парк в пивоварната в Стара Загора. За да намали въглеродния отпечатък и да използва слънчева енергия директно в производствения процес, компанията инсталира своите първи фотоволтаични панели през юни и сега вече e в действие. Соларният парк е първият по вида си сред пивоварите в България и включва 2028 фотоволтаични панела със 730 кВ инсталирана мощност и производителност 840 МВч за година. Спестени до момента са 17 тона въглероден диоксид, равни на 25 дървета и 14 тона въглища. В борбата с ограничаването на пластмаса, за 2021 в отдел Пакетиране се намалява използваното фолио е с 6300 кг. Намалена е дебелината на фолиото с близо 4600 кг. Общо намалено количество пластмаса е 16 400 кг. За пластмасовите опаковките вече са проведени тестове и е предвидено регулярно производство с 50% рециклиран материал за 1 л и 1,2 л и с 30% за Ариана и Загорка 2 л. Повторно използване на вода чрез пречиствателна станция, която преминава към 1-ва категория. Съвместна кампания с Екопак България за насърчаване на рециклирането, която достига до 1 млн. души

резултати

По отношение намаляването на въглеродни емисии, ЗАГОРКА отчита намаление с 23%. В последните 2 последователни години компанията се гордее със 100% нулев отпечатък като резултат от преработка и рециклиране на отпадъка, генериран в производство. За 2021 възобновимата енергия нараства с 4%. Компанията продължава да затвърждава усилията си към пречистване на отпадъчната вода от производство. Пивоварната премина от второ на първо ниво на пречиствателните процеси с цел опазване на водните ресурси.