Проект - Инициатива на Нестле за младежка заетост 2021

Компания

Nestle Bulgaria

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Nestlé в глобален мащаб и в България се ангажира в подпомагането на младите хора да придобият нужните знания и практически умения при старта на своята кариера. С тези усилия ние целим да окажем позитивно влияние на заетостта на младите хора и да им помогнем в тяхната навременна реализация. През 2021 COVID-19 продължи да оказва въздействие върху заетостта на младите хора и Nestlé продължи своята подкрепа в условия на пандемия. През 2021 г. компанията продължи с дуалното обучение и стартира втората програма с нова паралелка във Фабрика София; продължи и да развива стажантските програми, обучения и подготовка за работа чрез CV работилници, кариерни консултации, менторство, уебинари и лансира най-мащабната си стажантска програма Nestlé Summer’s Cool, в която селекция от студенти работиха по

целева група

Млади хора на възраст под 30 години, най-вече ученици в последен клас и наскоро завършили студенти, които се намират в началото на кариерния си път. Достигаме до тях чрез дългосрочни партньорства с кариерни организации, училища и университети, както и посредством ефективен комуникационен подход.

продължителност

Инициативата е дългосрочна и е част от ангажимента на Нестле България да подпомага локалните общности. Нестле има дългосрочни традиции в подкрепата и наемането на млади хора. Компанията продължи да изпълнява поетите ангажименти за кариерно развитие и през 2021 г. като предостави възможности за кариерно развитие и обучение на над 150 младежи.

дейности по проекта

През 2021 Нестле организира и международно виртуално училище Nestle Summer’s Cool, на което представители на Нестле Югоизточен пазар споделиха опит и знания за различни бизнес сфери. Българите във виртуалното училище бяха 18 и заедно със свои колеги от Румъния и бившите Югославски републики, работиха по проект, касаещ усилията на Нестле да привлече последователи в посока устойчив начин на живот и намаляване на негативният отпечатък от начинът ни живот. Лятното училище продължи 3 седмици с интензивна програма, която комбинира както практически задачи, така и споделяне на опит он мениджмънта и експерти от Нестле Югоизточен пазар. Нестле се включи и в Мениджър за един ден, организиран от Junior Achievement. Нестле стартира втора паралелка по дуално обучение във фабрика София.

резултати

• Стаж и/или работа на над 100 младежи. • Участници в събития за кариерните възможности над 200 души • Участници в лятно училище 59 студенти от България, Румъния, Сърбия и Хърватска, сред които 18 от нашата страна