Проект - За по-зелено бъдеще

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

• Проектът цели да подкрепи развитието на електрическа мобилност чрез реализиране на транспортен модел с използване на електромобили и инфраструктура от зарядни станции – българско производство. С това атомната централа, като оператор на най-големите енергогенериращи мощности в страната с нулеви въглеродни емисии, потвърждава трайния си ангажимент за търсене на устойчиви екологични решения.

целева група

- Работещите в компанията, за които се осигурява екологичен транспорт и се промотират неговите предимства. - Широката общественост, сред която се популяризират последователните действия на АЕЦ „Козлодуй” за опазване на околната среда.

продължителност

Проектът, който стартира през 2019 г. със закупуване на три електромобила и инсталиране на зарядна станция, е дългосрочен.

дейности по проекта

Като компания с траен ангажимент към опазването на природата и в търсене на екоалтернативи през 2019 г. АЕЦ „Козлодуй” включва електрически превозни средства като част от своя автопарк. Проектът стартира с осигуряването на три електромобила и инсталирането на зарядна станция на площадката на атомната централа. Днес електромобилите вече са 6 и е изградена инфраструктура от 4 зарядни станции – 3 на площадката на централата и една в град Козлодуй. През 2022 година е предвидено закупуването на още 11 електромобила и 8 електрокарa за нуждите на компанията, както и изграждане на още 2 зарядни станции.

резултати

Автопаркът на АЕЦ „Козлодуй” вече включва и електромобили, с което замърсяващите околната среда превозни средства поетапно се заменят с екологични алтернативи. - Предимствата на електромобилността се популяризират сред работещите в компанията. - С използването на електромобили компанията още веднъж дава реален принос към усилията за справяне с глобалните изменения в климата, с които се бори съвременният свят.