Проект - „Нека пазим въздуха за тях чист“

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът е част от дългосрочната ни кауза за повишаване на осъзнаването на проблема с мръсния атмосферен въздух, който вреди на човешкото здраве и на околната среда. Според СЗО над 8500 души умират всяка година преждевременно в България от заболявания, причинени от мръсния въздух. Битовото отопление на твърди горива през зимата е един от най-активните замърсители на атмосферния въздух. Централното топлоснабдяване на EVN в Пловдив е екологична и несравнимо по-ефективна алтернатива на отоплението на твърди горива. Затова активно информираме гражданите, инвеститорите и властите за екологичните ползи от избора на отопление на ТЕЦ. През 2021 г. насочихме вниманието към една от най-уязвимите групи, засегнати от този „невидим“ проблем – децата.

целева група

Целевата група са гражданите на Пловдив, които с избора си на отопление влияят на качеството на въздиха. По-тясна целева група са родителите, които искат децата им да растат в здравословна среда. Ползите са както за отделните хора, така и за цялата общност в града ни. Каузата ни обхваща и инвеститорите, които избират как да се отопляват новопостроените сгради и местните власти, които изпълняват екологични програми. Правим директни срещи, комуникация с писма и брошури, информационни кампании.

продължителност

Проектът е естествена част от нашата политика за дългосрочно и устойчиво развитие и позициониране като социално-отговорен бизнес. Групата на EVN в България е съосновател и член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. С това подкрепяме и прилагаме всеобщо възприети ценности в сферата на околната среда. Каузата ни за чист въздух стартира през 2011 г. с пускането на новата когенерация, продължава ежегодно с последователни акценти през отоплителните сезони, когато темата е по-актуална.

дейности по проекта

За кампанията през 2021г. изрисувахме стена с радиатори в общите части на градината, видима за всички деца и за техните родители. Целта бе не само да дарим уют и радост на децата, но и да отправим призив: „Нека пазим въздуха за тях чист“. Паралелно с това имахме: • Out-of-home комуникация • Постове във Facebook и Instagram • Видео в YouTube • Плакати в EVN Офиси • Информация на www.evn.bg • Статии в местни онлайн медии Темата за чистия въздух присъства във всеки наш информационен материал, независимо от целите: техническо описание, клиентска кампания или реклама. Ежегодно изготвяме различни сюжети, които да насърчават дебата за екологичното отопление, да увеличават осведомеността за вредите от мръсния въздух и за ежедневните стъпки срещу тях. За клиентите организираме EVN Топлофорум. Пандемията от Covid-19 отложи форума през 2020г., но през 2021г. осъществихме онлайн среща. За инвеститорите изготвяме брошури и правим срещи. В периода 2017-2019 организирахме серия от кръгли маси с местните власти, за да засилим синергията в борбата срещу мръсния въздух в Пловдив. Сертифицираме приноса на големите ни клиенти към околната среда: АГ Селена, хотел Рамада, МУ Пловдив, РД ПБЗ

резултати

Нашите усилия успяват да покажат, че макар и често „невидим“, проблемът с мръсния въздух засяга цялото общество и една от стъпките за решението е изборът на отопление. В кварталите с ТЕЦ се отчитат по-малко превишения на допустимите норми на замърсяване на въздуха. От 30.11.2021 г. до 25.01.2022 г. в социалните мрежи информирахме жителите на Пловдив за проблема с мръсния въздух и как чрез поведението си всеки от нас може да допринесе, както за качеството на въздуха, така и за цялостно подобряване на околната среда. Кампанията достигна до над 60 300 потребители в социалните медии. Двата публикувани поста имат над 100 споделяния и над 530 реакции във фейсбук. Над 500 души са посетили страницата, в уебсайта на компанията, за чистия въздух. Комуникацията ще продължи до март 2022 г.