Проект - Качествено образование на специалисти по професия „Машини и системи с ЦПУ“.

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

През 2022 година предстои завършването на първата паралелка дуално обучение „Машини и системи с ЦПУ“, създадена с подкрепата на „Идеал Стандарт – Видима“. Проектът цели подготвяне на специалисти от средния курс „Машини и системи с ЦПУ“ чрез практическо обучение в реална работна среда, предоставяне на съвременни учебници за учебната 2021/2022 година, разработване на Националната изпитна програма на завършващите през 2022 година ученици от цялата страна от специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

целева група

Целева група на проекта са учениците от специалност „Машини и системи с ЦПУ“ от ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров“. В национален мащаб, Националната изпитна програма ще бъде приложена за всички ученици от професионалните в страната с паралелка „Машини и системи с ЦПУ“.

продължителност

Компанията има дългогодишна практика за провеждане на лятна стажантска програма на студенти и ученици почти 30 години. Тази възможност се превърна в трамплин за кариерното развитие за млади професионалисти – 20% от младежите в лятната стажантска програма остават на работа в компанията. В допълнение беше развита и ученическата учебно-производдствена практика за учениците от професионалната гимназия в Севлиево.

дейности по проекта

1. Дуално обучение – задължителна учебно-производствена практика, като част от учебния процес през учебната 2020 – 2021 и 2021 – 2022 и през лятната ваканция. 2. Закупуване на специализирана литература - „Програмиране на металорежещи машини с ЦПУ“ и „Настройване на металорежещи машини с ЦПУ“. 3. Изготвяне на Национална изпитна програма – преди началото на учебната 2021/2022 г. от 25.08 до 03.09.2021. Авторски екип: от компанията - инж. Светлана Георгиева, д-р инж. Хасан Хасанов; учители от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, гр. Севлиево - инж. Николай Колев, инж. Дарина Христова, инж. Здравка Монева. Подробна информация за дейностите е публикувана в блога на компанията, регионалните издания: в. Росица, в. 100 вести, Севлиево онлайн, постигнат е голям вирусен ефект чрез фейсбук публикации и споделяния. Позитивен отзвук с най-малко 20 000 прочитания.

резултати

Учениците от паралелка „Машини и системи с ЦПУ“ получават реални практически знания от производствената си практика, а със съвременните учебници и теоретична подготовка от нови съвременни учебници, които отговарят на развитието на индустрията през XXI век. С подготовката на националната изпитна програма от водещи специалисти в областта, провеждането на държавния изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация ще съответства на учебния материал и нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри от средното образование.