Проект - „Зелена“ логистика в Kaufland България

Компания

Кауфланд България

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

През 2006 г. в Пловдив отваря първият магазин на Kaufland в България. Логистичната база на компанията в с. Стряма е отворена година по-рано. За всички тези години логистичната дейност на веригата е свързана с непрекъснат растеж и иновации, а инвестициите винаги са не само за оптимизация на логистичните процеси и улесняване на работата на екипа, но и в подкрепа на околната среда, т.е. в контекста на цялостната политика за устойчиво развитие на Kaufland под мотото „Действията носят промяната“.

целева група

В полза на хората и природата през 2021 г. продължихме инвестициите си в логистиката с цел ефективно използване на ресурсите, намаляване на екологичния отпечатък и насърчаване опазването на околната среда.

продължителност

В Kaufland КСО е двигател за бизнес решения и грижата за околната среда има ключово значение. Водим устойчива политика, като през 2021 г. надградихме дейностите си: подкрепихме развитието на „зелена“ доставка в България, работихме за кръгова верига на доставка и внедряване на „зелени“ иновации.

дейности по проекта

Първи сме в европейското Kaufland семейство със "зелена" доставка на локално ниво. През 2021 г. вече 90% от доставките до хипермаркетите ни са с камиони на природен газ - CNG. Kaufland е сред двигателите за навлизане на CNG камионите. С нас логистичните партньори имат сигурност да инвестират в щадящи природата технологии. Kaufland e причина за навлизане у нас и на сгъваемите и 100% рециклируеми EPS каси за многократна употреба, в които транспортираме плодове и зеленчуци. Чрез тях през 2021 г. продължихме да развиваме т.нар. кръгова верига на доставка. Заемат 86% по-малко обем при обратен транспорт и пестят емисии, генерират 95% по-малко отпадъци и намаляват продуктовите загуби. През 2021 г. инвестирахме и в нови стандарти в логистиката – сгъваеми метални палети. Те са с по-дълъг експлоатационен живот, с тях се ползва цялата височина на камионите - така се намаляват транспортните маршрути и се пестят въглеродни емисии. Заради стабилните им странични стени се пести и найлоново фолио.

резултати

Продължихме да намаляваме емисиите чрез CNG доставка. По данни на Асоциацията за превозни средства с природен и био газ (NGVA Europе) вследствие ползването на LNG и CNG технологии емисиите на парникови газове могат да бъдат намалени с до 95%. CNG също намаляват фоновия шум. През 2021 г. отчетохме, че чрез EPS каси за 2020 г. сме спестили 1135 тона въглеродни емисии. Пестим емисии и заради сгъваемите ни палети, а заради стабилните им странични стени - пестим 250 тона найлоново фолио годишно.