Проект - „За жените в науката“ 2021 на L'Oreal и UNESCO

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Жените учени са двигатели на много революционни научни проекти по цял свят. Но въпреки неоспоримия си потенциал, те все още представляват едва 33% от изследователите в световен мащаб и работата им рядко печели признанието, което заслужава. Под 4% от Нобеловите награди за наука някога са били присъждани на жени, а само 11%* от старшите научни позиции се заемат от жени в Европа. Освен това професията изследовател е сред най-недооценените в България както по отношение на публично признание, така и на заплащане. Основните цели на програмата „За жените в науката“ са именно да окаже подкрепа на жените учени в ключов момент от тяхната кариера, да почете техния научен потенциал, да насърчи повече млади дами в България да изберат кариера в тази сфера и да подкрепи развитието на науката като цяло.

целева група

Проектът е насочен към млади жени учени в областта на естествените науки. Всички кандидати трябва да са българки, до 35 г., да са докторанти или вече да са защитили докторантурата си. За популяризиране на програмата организаторите разчитат на подкрепата на научната общност в страната, университети, съответните институции (научни и правителствени) и медиите.

продължителност

Инициативата „За жените в науката“ има дългогодишна история и играе ключова роля в дългосрочната стратегия за корпоративна социална отговорност на L’Oreal. От старта си през 1998 г. в партньорство между L'Oreal и ЮНЕСКО, тя цели да инвестира в прогреса на науката, да промотира ролята на жените в науката и да насърчава половото разнообразие в тази сфера. От старта на инициативата в България през 2010 г. досега тя е отличила общо 30 талантливи жени учени.

дейности по проекта

2021 г. беше специална година за програмата „За жените в науката“ в България, защото броят на наградените дами достигна 30, а отпуснатият награден фонд – 150 000 евро! Освен това проектите на отличените жени бяха повече от впечатляващи – вкл. лечение на коронавирус, оптимизирано съхранение на зелена енергия и лечение на невродегенеративни заболявания на растителна основа. Актуалността на всички тези печеливши проекти доказва за пореден път голямата нужда от подкрепа на жените учени. Или както гласи мотото на програмата: светът има нужда от наука, а науката от жени! През 2021 г. активности по програмата бяха реализирани през цялата година, като партньорите по проекта проведоха комуникационна стратегия за популяризирането й сред всички местни научни общности с подкрепата на МОН, научните институции и медиите. Ключовият момент за проекта бе през декември, когато победителите за 202я г. бяха наградени на специална церемония, на която присъстваха вицепрезидентът на България, Омбудсманът, МОН, френският посланик, ЮНЕСКО, Софийски университет, учени и медии. Целта й беше да отдаде на българките учени заслужено признание и да постави на дневен ред нуждата от жени изследователи.

резултати

Досега 30 българки учени са били наградени със стипендии на обща стойност 150 000 евро. Интересът на кандидатите продължава да е силен всяка година, като през 2021 г. бе регистриран 10% ръст в броя на кандидатурите от кандидати от провинцията. Големият медиен и обществен интерес към програмата (над 200 публикации през 2021 г.) също спомага за повишаване на популярността на професията „учен“ у нас и провокира все по-силен обществен диалог за важната роля на учените.