Проект - Партньорство между BTL Industries и Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника, гр. Пловдив

Компания

BTL Industries

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът цели да даде възможност на млади хора да натрупат ценен практически опит и да стартират на ранен етап кариера в международна компания. Връзката между образованието и бизнеса е важна за изграждането на качествени кадри и развитието на пазара на труда. BTL Industries приема вече шеста поредна година по 8-10 ученици на двуседмична практика, за да ги въведе в основните производствени процеси и да ги въвлече в работната среда. BTL Industries прави това, водена от убеждението, че новаторското мислене и техническите умения подлежат на развитие и усилен труд. Вложенията в обучения на млади гимназисти допринася за тяхната по-голяма увереност, мотивираност и подготовка. Впоследствие натрупаните знания намират пряко приложение в работата, което дава възможност теорията да надгради практик

целева група

Целевата група на проекта са млади и неопитни кадри, които имат интерес към сферата на производството, инженеринга и електротехниката, и все още са в процес на професионална квалификация в средното си образование. С цел достигане до таргет аудиторията компанията има сключено партньорство с ПГЕЕ заради техническата насоченост на гимназията и добрите кадри, които подготвя. BTL е предложила на 60 ученика до момента шанса за производствена практика, като немалка част от тях след завършване са старти

продължителност

Менторството и обучението на млади таланти е местна инициатива на BTL Industries, водена от желанието на компанията да предостави възможност на млади и амбициоани хора без предварителен стаж да започнат професионалната си кариера в международно развит бизнес. Сътрудничеството с ПГЕЕ Пловдив стартира през 2016 година и се развива успешно и до днес. През 2020 година БТЛ стартира и партньорство за Дуално обучение с гимназията, което предвижда достъп до реална работна среда и обучение на ученици 11

дейности по проекта

Партньорството с ПГЕЕ е с фокус млади хора без предварителен опит. Идеята на проекта е да запознава техническите кадри от гимназията с практическите процеси като им дава шанс да натрупат реален опит в отделите „Асемблиране“, „Инженеринг и сервиз“, „Качествен контрол“ и „Технологии в производството“. Учениците се разделят на екипи по двойки по време на практиката, като програмата е структурирана по подобие на реапен цялостен производствен цикъл на медицинска апаратура, като на финалната фаза, екипите са имали възможност да преминат през всички основни процеси в едно производствени предприятие и са асемблирали и тествали един високотехнологичен БТЛ апарат. Това ги учи едновременно на технически познания, иновативни мислене и на екипна работа. Под напътствията на специалистите от екипа на BTL Industries те работят по предизвикателна практическа задача, за да надградят теоретичните си познания с реална практика. След приключване на стажа на учениците в BTL Industries, компанията следи за обратна връзка от тях с цел подобрение на програмата при нужда. Обратната връзка, получена към момента, е изцяло позитивна и изразяваше в благодарност за натрупания полезен опит, технически напътстви

резултати

Младите гимназисти, включили се в програмата, вече може да се похвалят с опит в международна компания, което неминуемо ще има положителен ефект върху тяхната предстояща професионална кариера и самочувствие. Като част от програмата BTL Industries също издава сертификати за успешно преминаване на производствена практика на учениците. Изтъквайки тези свои постижения, те ще успеят по-лесно да си намерят работа в престижни компании. За много от младежите, имащи желание да продължат обучението си в чужбина, придобитият опит е важен критерий при кандидатстването. BTL Industries е компания с лидерски позиции в индустрията си, което я прави международно разпознаваема и важно допълнение за всяко CV. Допълнително, придобитите практически познания и опит, помогат на младите таланти да си по-подготове