Проект - HP Inc. Bulgaria " Planet Commitment"

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

"HP Inc. България " Planet Commitment" има за цел да подпомогне околната среда, предлагайки решение чрез различни годишни и редовни дарение/даване и доброволчески кампании, които: - спомага за осигуряването на по-добра рамка за опазване, екологични проекти и развитие, както и за управление на човешкото въздействие върху околната среда -се стремим към по-добри възможности за образование за нашите служители във връзка със защитата на околната среда и живот без пластмаса - да подкрепя местните НПО, фокусирани върху устойчивостта и опазването на околната среда - помощ за разрешаването на различни заплахи и проблеми в областта на околната среда (екологията); в България. -стимулиране на растежа за циркулярна икономика"

целева група

Полза от проекта имат всички законово регистрирани НПО в България. Достигаме до целевата група чрез онлайн платформа за дарения и регистриране на доброволчески труд - HP's Giving & Volunteering Tool (hp.benevity.org). На тази платформа може да се създаде профил на всяка една НПО, създаден от тях самите или да бъдат номинирани от НР служител. Към момента, в платформата за България имаме повече от 200 проверени НПО.Полза от проекта имат също нашите служители и партньорите с които си сътрудничим.

продължителност

HP Inc. Bulgaria Planet Commitment е част от голямата стратегия за КСО на HP и третия стълб "Планета" (другите два са "Общност" и "Хора"). В този стълб стратегията за КСО се стреми да създаде свят без отпадъци, към циркулярна икономика с ниски въглеродни емисии. Ние носим отговорност за обществото и околната среда,полагаме усилия за опазване и възстановяване на горите, както и за образоване на нашите служители. За целта на тази номинация ще се съсредоточим върху резултатите от последната година.

дейности по проекта

"Основните дейности за ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА са: -В сътрудничество с ""Gorata.bg"", дарихме >15 000 дървета на фондация ""Спаси човека"". -Осиновихме пчелен кошер чрез платформата ""Real Honey"". Хората, които стоят зад тази платформа, се грижат за здравето на пчелната популация чрез специален софтуер - Сътрудничество с компании с устойчиви цели за по-добър и по-екологосъобразен свят, които предоставиха обучения на нашите служители. - Образоване на колегите ни с инициативи как да намалим отпадъците в ежедневието и да не използваме пласмаса, предоставени от нашата специализирана доброволческа група, фокусирана върху опазване на околната среда и устойчивост. - Екологично съобразни подаръци за рожден ден за всички наши служители. -Редовно участие в 'Капачки за бъдещето'. - В честването на Световния ден на околната среда служителите на HP по целия свят участват в инициативата Global Shoreline Clean up, служителите на HP Inc. Bulgaria участваха в извършването на почистването на квартали, местни паркове или брегова линия в България."

резултати

Благодарение на нашата програма HP Inc. Bulgaria Planet Commitment, за една година ние: - пряко подкрепихме дейността на български неправителствени организации с около 10 000 лева нефинансови дарения, като дарихме над 15 000 дървета и си осиновихме кошер. - инвестирахме ~200 часа доброволческа работа на нашите служители (практически и основани на умения), което се равнява на ~15 000 лева (според нормата, приета от Фондация HP за България). -Нашите служители получиха екологичен zero waste подарък за рождения ден, насърчаващ устойчивостта и екологичните практики. - Организирахме повече от 10 виртуални обучения, обучаващи нашите служители да водят екологосъобразен живот без отпадъци, като си сътрудничим с нашите партньори. - Подпомогнахме мисията на 'Капачки за бъдещето'.