Проект - The Code

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Нуждите на хората в дигиталната икономика се пренебрегват и това поставя на риск устойчивия растеж на обществото. Като комуникационна компания, работеща ежедневно за развитието на дигиталната икономика, dentsu иска да промени това. Основната цел на социалната инициатива The Code е да изгради необходимата среда и да подготви учениците от прогимназиалeн и гимназиалeн клас за възможностите на дигиталната икономика и да превърне предизвикателствата на новото време в положителни възможности за тях. През 2021 проектът си постави още по-амбициозна цел – да създаде у младото поколение не просто интерес към потенциала на новите професии в дигиталната икономика, но и да им покаже как дигиталният бизнес може да работи в полза на кауза и реален социален проблем - намалявето на разхищението на храна.

целева група

The Code е насочен към ученици в прогимназиален и гимназиален курс от всяко едно училище в България. Целевата група е избрана в този диапазон, тъй като установихме, че учениците в тези класове вече имат пълния капацитет да правят осъзнат избор за своето професионано развитие. Dentsu осъществява пряк контакт с училищата и ангажираните учители, които подбират най-заинтересованите деца. Вторична целева група са служителите в dentsu, които организаторите подбират за ментори, чрез вътрешна кампания.

продължителност

Един от основите стълбове в социалната политикита на dentsu е Digital for Good - използваме нашите дигитални умения за развитие на приобщаващо общесто. The Code работи именно в посока - да създадем поколение, способно да работи в дигиталната икономика. Проектът се осъщетвява ежегодно в рамките на 3 седмици до 1 месец. През 2021 г. беше неговото трето издание без промяна на основната рамка, но от 2020 г. той се осъществява в онлайн среда, което позволи включването на ученици от цяла България.

дейности по проекта

Експертите на dentsu насочиха усилията си да изградят образователен модул, който най-лесно би създал усещане сред учениците, че смартфонът, който държат в ръката си всеки ден и социалните медии, които използват за да изградят своя личен имидж, могат да се превърнат в бъдеща професия, но също и във възможност да създадат камапния с обществена кауза. Доброволците от dentsu проведоха еднодневни семинари със 70 ученици от 6 училища, в които ги запознаха с основите и начина, по който се работи в маркетинг индустрията и им показаха добри практики от реалността. След това учниците получиха истински маркетинг казус, по който да работят в реални условия като истински професионалисти. В следващите дни, те имаха време за разработване на идеите си, дистанционна работа с менторите и изготвяне на финални презентации, с които кандидатстваха за класиране за финалното събитие The Rise Up Challenge. Като на истински маркетинг конкурс учениците изпратиха своите предложения за оценка от професионално жури. Отборите, избарни за финалното събитие представиха своите проекти пред останалите участници и журито. Отборът победител получи възможност неговата кампания да бъде реализирана от страна на клиент

резултати

The Code получи 100% ангажираност от страна на учениците, включени в образователната инициатива. Нито един клас не се отказа от участие в казуса, след края на теоретичния модул и нито един ученик не остана извън дискусиите и без да е дал реален принос към създаването на зелената идея на своя отбор. Mondelez оцени високо качеството на комуникационните предложения и ще даде шанс предложения от всички стратегии, за да намерят място в социалните мрежи на бранда Морени. Това ще позволи на децата да видят своя труд не само оценен, но и реализиран в жива медийна среда. Реализирането на The Code в изцяло онлайн среда доведе и до по-високо ниво на приобщаване – 1/3 от участниците бяха училища извън столицата, а програмата беше осъществена 100% екологично и безхартиено.